Sim Viettel - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
401 0981.51.0303   2,000,000 1,600,000 30 Viettel Mua sim
402 0961.31.05.05   2,130,000 1,700,000 30 Viettel Mua sim
403 0971.11.31.31   12,800,000 10,900,000 27 Viettel Mua sim
404 0961.23.05.05   9,880,000 7,900,000 31 Viettel Mua sim
405 0981550202   3,380,000 2,700,000 32 Viettel Mua sim
406 0961770202   3,130,000 2,500,000 34 Viettel Mua sim
407 0971331717   2,880,000 2,300,000 39 Viettel Mua sim
408 0971.26.5151   1,880,000 1,500,000 37 Viettel Mua sim
409 0971.18.03.03   2,000,000 1,600,000 32 Viettel Mua sim
410 0971.36.0202   2,000,000 1,600,000 30 Viettel Mua sim
411 0971.28.5151   1,880,000 1,500,000 39 Viettel Mua sim
412 0981553131   3,000,000 2,400,000 36 Viettel Mua sim
413 0961.23.27.27   5,630,000 4,500,000 39 Viettel Mua sim
414 0961.23.8484   4,380,000 3,500,000 45 Viettel Mua sim
415 0971.32.31.31   4,250,000 3,400,000 30 Viettel Mua sim
416 0961233434   6,630,000 5,300,000 35 Viettel Mua sim
417 0961.33.8484   3,380,000 2,700,000 46 Viettel Mua sim
418 0971660303   2,000,000 1,600,000 35 Viettel Mua sim
419 0961.85.0303   2,000,000 1,600,000 35 Viettel Mua sim
420 0971.35.0202   2,000,000 1,600,000 29 Viettel Mua sim
421 0961.96.3030   2,130,000 1,700,000 37 Viettel Mua sim
422 0971.14.05.05   2,130,000 1,700,000 32 Viettel Mua sim
423 0971.14.3232   1,880,000 1,500,000 32 Viettel Mua sim
424 0981.01.03.03   5,000,000 4,000,000 25 Viettel Mua sim
425 0981.23.6600   5,000,000 4,000,000 35 Viettel Mua sim
426 0971.17.11.55   7,130,000 5,700,000 37 Viettel Mua sim
427 0981.18.4141   6,630,000 5,300,000 37 Viettel Mua sim
428 0971.17.4141   6,630,000 5,300,000 35 Viettel Mua sim
429 0971.23.03.03   5,000,000 4,000,000 28 Viettel Mua sim
430 0987.87.4411   4,250,000 3,400,000 49 Viettel Mua sim
431 0961.16.3030   3,630,000 2,900,000 29 Viettel Mua sim
432 0981773131   3,000,000 2,400,000 40 Viettel Mua sim
433 0961664040   2,250,000 1,800,000 36 Viettel Mua sim
434 0971.16.4040   1,500,000 1,200,000 32 Viettel Mua sim
435 0971.17.6600   5,000,000 4,000,000 37 Viettel Mua sim
436 0961.18.5151   1,880,000 1,500,000 37 Viettel Mua sim
437 0961.71.3030   2,130,000 1,700,000 30 Viettel Mua sim
438 097.111.3434   8,000,000 6,400,000 33 Viettel Mua sim
439 0971.06.6600   5,000,000 4,000,000 35 Viettel Mua sim
440 0961.89.7070   2,000,000 1,600,000 47 Viettel Mua sim
441 0961.00.05.05   9,880,000 7,900,000 26 Viettel Mua sim
442 0961.91.0202   2,130,000 1,700,000 30 Viettel Mua sim
443 0961.61.5522   5,000,000 4,000,000 37 Viettel Mua sim
444 0981.23.7722   5,000,000 4,000,000 41 Viettel Mua sim
445 0961.06.9797   2,750,000 2,200,000 54 Viettel Mua sim
446 0971.38.30.30   2,130,000 1,700,000 34 Viettel Mua sim
447 0961.80.50.50   4,250,000 3,400,000 34 Viettel Mua sim
448 0971.17.8484   4,380,000 3,500,000 49 Viettel Mua sim
449 0971.23.4141   6,630,000 5,300,000 32 Viettel Mua sim
450 0961773131   3,000,000 2,400,000 38 Viettel Mua sim