Sim Viettel - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 0961.11.14.14   5,630,000 4,500,000 28 Viettel Mua sim
302 0971.35.2277   2,130,000 1,700,000 43 Viettel Mua sim
303 0971440606   2,130,000 1,700,000 37 Viettel Mua sim
304 0961.92.97.97   5,630,000 4,500,000 59 Viettel Mua sim
305 0971443232   2,130,000 1,700,000 35 Viettel Mua sim
306 0961.16.46.46   6,630,000 5,300,000 43 Viettel Mua sim
307 0971.11.05.05   10,900,000 8,700,000 29 Viettel Mua sim
308 0981.31.8080   3,630,000 2,900,000 38 Viettel Mua sim
309 0961774040   2,250,000 1,800,000 38 Viettel Mua sim
310 0971.13.4040   1,500,000 1,200,000 29 Viettel Mua sim
311 0961440303   2,000,000 1,600,000 30 Viettel Mua sim
312 0971.14.5151   1,880,000 1,500,000 34 Viettel Mua sim
313 0971.31.2277   2,130,000 1,700,000 39 Viettel Mua sim
314 0961.16.00.11   7,130,000 5,700,000 25 Viettel Mua sim
315 0961.85.3030   2,130,000 1,700,000 35 Viettel Mua sim
316 0981.02.2200   4,750,000 3,800,000 24 Viettel Mua sim
317 0971.18.3030   2,130,000 1,700,000 32 Viettel Mua sim
318 0961.91.0505   2,130,000 1,700,000 36 Viettel Mua sim
319 0971.20.50.50   4,250,000 3,400,000 29 Viettel Mua sim
320 096.111.4040   5,000,000 4,000,000 26 Viettel Mua sim
321 0971.16.05.05   2,130,000 1,700,000 34 Viettel Mua sim
322 0971773434   2,000,000 1,600,000 45 Viettel Mua sim
323 0961.11.51.51   7,250,000 5,800,000 30 Viettel Mua sim
324 0981.18.05.05   9,130,000 7,300,000 37 Viettel Mua sim
325 0971.61.6611   8,000,000 6,400,000 38 Viettel Mua sim
326 0961.16.3322   5,000,000 4,000,000 33 Viettel Mua sim
327 0971550202   3,130,000 2,500,000 31 Viettel Mua sim
328 096.114.3232   2,130,000 1,700,000 31 Viettel Mua sim
329 0961.61.1155   7,130,000 5,700,000 35 Viettel Mua sim
330 0961.23.7575   8,000,000 6,400,000 45 Viettel Mua sim
331 0971.12.4040   1,500,000 1,200,000 28 Viettel Mua sim
332 0961332727   4,380,000 3,500,000 40 Viettel Mua sim
333 0961.16.3434   6,630,000 5,300,000 37 Viettel Mua sim
334 0971.11.03.03   5,630,000 4,500,000 25 Viettel Mua sim
335 0961993030   3,630,000 2,900,000 40 Viettel Mua sim
336 0961.16.2200   4,750,000 3,800,000 27 Viettel Mua sim
337 0961.12.9797   2,750,000 2,200,000 51 Viettel Mua sim
338 0961.23.1414   5,630,000 4,500,000 31 Viettel Mua sim
339 0961443030   2,130,000 1,700,000 30 Viettel Mua sim
340 0971.23.11.55   7,130,000 5,700,000 34 Viettel Mua sim
341 0971.91.3030   2,130,000 1,700,000 33 Viettel Mua sim
342 0961.16.7070   9,880,000 7,900,000 37 Viettel Mua sim
343 0987.87.2244   4,750,000 3,800,000 51 Viettel Mua sim
344 0971.71.6600   5,000,000 4,000,000 37 Viettel Mua sim
345 0961224040   2,250,000 1,800,000 28 Viettel Mua sim
346 0971.17.3434   6,630,000 5,300,000 39 Viettel Mua sim
347 0989.69.4411   4,250,000 3,400,000 51 Viettel Mua sim
348 0981.61.3030   3,630,000 2,900,000 31 Viettel Mua sim
349 0981770505   4,380,000 3,500,000 42 Viettel Mua sim
350 0961.02.2200   4,750,000 3,800,000 22 Viettel Mua sim