Sim Viettel - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0961.16.9797   9,880,000 7,900,000 55 Viettel Mua sim
202 0971770505   4,130,000 3,300,000 41 Viettel Mua sim
203 0981.18.7070   9,880,000 7,900,000 41 Viettel Mua sim
204 0971.35.31.31   3,000,000 2,400,000 33 Viettel Mua sim
205 0961.51.1155   7,130,000 5,700,000 34 Viettel Mua sim
206 0971.95.9955   7,130,000 5,700,000 59 Viettel Mua sim
207 0971.19.4040   1,500,000 1,200,000 35 Viettel Mua sim
208 0971.16.2277   2,130,000 1,700,000 42 Viettel Mua sim
209 0971.13.02.02   2,000,000 1,600,000 25 Viettel Mua sim
210 0971500505   6,250,000 5,000,000 32 Viettel Mua sim
211 0981.23.4040   4,380,000 3,500,000 31 Viettel Mua sim
212 0961.85.4040   1,500,000 1,200,000 37 Viettel Mua sim
213 0971.02.2200   4,750,000 3,800,000 23 Viettel Mua sim
214 0981.23.5050   8,000,000 6,400,000 33 Viettel Mua sim
215 0971223030   3,630,000 2,900,000 27 Viettel Mua sim
216 0961223030   3,500,000 2,800,000 26 Viettel Mua sim
217 0981.18.7722   5,000,000 4,000,000 45 Viettel Mua sim
218 0981330202   3,380,000 2,700,000 28 Viettel Mua sim
219 0961.23.8080   5,000,000 4,000,000 37 Viettel Mua sim
220 0971.19.03.03   2,000,000 1,600,000 33 Viettel Mua sim
221 0971224040   1,500,000 1,200,000 29 Viettel Mua sim
222 0971.23.00.77   7,130,000 5,700,000 36 Viettel Mua sim
223 0961.23.6600   5,000,000 4,000,000 33 Viettel Mua sim
224 0961.35.0707   4,380,000 3,500,000 38 Viettel Mua sim
225 0961.23.02.02   9,880,000 7,900,000 25 Viettel Mua sim
226 0971443030   2,130,000 1,700,000 31 Viettel Mua sim
227 0971.23.7575   8,000,000 6,400,000 46 Viettel Mua sim
228 097.111.5050   10,900,000 8,700,000 29 Viettel Mua sim
229 0961.51.3030   2,130,000 1,700,000 28 Viettel Mua sim
230 0971.65.6655   5,630,000 4,500,000 50 Viettel Mua sim
231 0961.89.0202   2,630,000 2,100,000 37 Viettel Mua sim
232 0981.19.03.03   2,000,000 1,600,000 34 Viettel Mua sim
233 0981.61.0202   2,000,000 1,600,000 29 Viettel Mua sim
234 0961.83.4040   1,500,000 1,200,000 35 Viettel Mua sim
235 0961.16.7575   8,000,000 6,400,000 47 Viettel Mua sim
236 0971.23.05.05   9,130,000 7,300,000 32 Viettel Mua sim
237 0981.72.7722   5,000,000 4,000,000 45 Viettel Mua sim
238 0981440303   2,000,000 1,600,000 32 Viettel Mua sim
239 0971.15.11.55   7,130,000 5,700,000 35 Viettel Mua sim
240 0961.89.0303   2,000,000 1,600,000 39 Viettel Mua sim
241 0961.21.3030   2,130,000 1,700,000 25 Viettel Mua sim
242 0971.71.6655   5,630,000 4,500,000 47 Viettel Mua sim
243 0981055050   5,000,000 4,000,000 33 Viettel Mua sim
244 0971.29.11.55   2,250,000 1,800,000 40 Viettel Mua sim
245 0979.81.81.81   400,000,000 380,000,000 52 Viettel Mua sim
246 0971.17.2200   4,750,000 3,800,000 29 Viettel Mua sim
247 0961233030   3,500,000 2,800,000 27 Viettel Mua sim
248 0971770202   3,130,000 2,500,000 35 Viettel Mua sim
249 0961773030   2,130,000 1,700,000 36 Viettel Mua sim
250 0961.91.2727   2,130,000 1,700,000 44 Viettel Mua sim