Sim Viettel - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0964.57.57.31   895,000 47 Viettel Mua sim
202 0989.86.71.68   2,900,000 62 Viettel Mua sim
203 09627.01237   965,000 37 Viettel Mua sim
204 0359.502.205   895,000 31 Viettel Mua sim
205 0975.95.95.30   825,000 52 Viettel Mua sim
206 0328.489.849   1,140,000 55 Viettel Mua sim
207 0961.662.770   1,400,000 44 Viettel Mua sim
208 086573.1181   1,400,000 40 Viettel Mua sim
209 0353339.339   22,000,000 41 Viettel Mua sim
210 0865.097.822   1,400,000 47 Viettel Mua sim
211 096789.9478   2,000,000 67 Viettel Mua sim
212 0865.727.636   1,400,000 50 Viettel Mua sim
213 0976.484.373   1,400,000 51 Viettel Mua sim
214 0978.359.172   1,400,000 51 Viettel Mua sim
215 0977.505.464   1,400,000 47 Viettel Mua sim
216 0987.80.80.40   1,400,000 44 Viettel Mua sim
217 0975.978.962   1,400,000 62 Viettel Mua sim
218 037234.1357   3,650,000 35 Viettel Mua sim
219 0987.924.295   1,000,000 55 Viettel Mua sim
220 0976.459.291   1,400,000 52 Viettel Mua sim
221 0977.009.839   1,400,000 52 Viettel Mua sim
222 0869.622269   2,650,000 50 Viettel Mua sim
223 0969.316.777   16,500,000 55 Viettel Mua sim
224 0346.966669   14,300,000 55 Viettel Mua sim
225 0984.050.525   1,400,000 38 Viettel Mua sim
226 0963.501.395   1,300,000 41 Viettel Mua sim
227 0869.05.08.85   1,400,000 49 Viettel Mua sim
228 0869.137.113   1,400,000 39 Viettel Mua sim
229 035555.2010   9,000,000 26 Viettel Mua sim
230 0967.15.09.71   1,100,000 45 Viettel Mua sim
231 0869.13.05.80   1,400,000 40 Viettel Mua sim
232 038787.9669   4,650,000 63 Viettel Mua sim
233 0869.2882.10   1,400,000 44 Viettel Mua sim
234 0869.15.09.80   1,400,000 46 Viettel Mua sim
235 0979.13.06.73   1,400,000 45 Viettel Mua sim
236 0869.18.04.85   1,400,000 49 Viettel Mua sim
237 0979.927.317   1,400,000 54 Viettel Mua sim
238 0975.767.424   1,100,000 51 Viettel Mua sim
239 0977.909.454   1,100,000 54 Viettel Mua sim
240 0869.04.10.92   1,500,000 39 Viettel Mua sim
241 0868.730.766   1,000,000 51 Viettel Mua sim
242 0869.07.01.87   1,400,000 46 Viettel Mua sim
243 0869.166.122   1,400,000 41 Viettel Mua sim
244 0869.09.06.85   1,400,000 51 Viettel Mua sim
245 0977.63.60.66   1,800,000 50 Viettel Mua sim
246 08666.39.138   1,400,000 50 Viettel Mua sim
247 0973.483.189   1,300,000 52 Viettel Mua sim
248 0869.13.06.84   1,400,000 45 Viettel Mua sim
249 0869.615.988   1,400,000 60 Viettel Mua sim
250 0974.52.6776   1,300,000 53 Viettel Mua sim