Sim Viettel - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0971.750.114   755,000 35 Viettel Mua sim
102 0389.662.737   755,000 51 Viettel Mua sim
103 0974.35.35.80   755,000 44 Viettel Mua sim
104 0978.301.337   825,000 41 Viettel Mua sim
105 0984.773.779   16,000,000 61 Viettel Mua sim
106 0389.963.444   965,000 50 Viettel Mua sim
107 0961.901.961   2,900,000 42 Viettel Mua sim
108 0973.598.660   713,000 53 Viettel Mua sim
109 0978.34.16.36   825,000 47 Viettel Mua sim
110 0968.979.808   2,300,000 64 Viettel Mua sim
111 0968.836.279   2,200,000 58 Viettel Mua sim
112 038888.40.79   1,800,000 55 Viettel Mua sim
113 0353.092.902   895,000 33 Viettel Mua sim
114 0969.68.05.68   5,500,000 57 Viettel Mua sim
115 0973.9229.04   755,000 45 Viettel Mua sim
116 0962.78.18.38   1,800,000 52 Viettel Mua sim
117 0984.22.99.50   825,000 48 Viettel Mua sim
118 0353333.271   895,000 30 Viettel Mua sim
119 038888.579.1   1,210,000 57 Viettel Mua sim
120 0978.27.39.79   18,000,000 61 Viettel Mua sim
121 0868.062.707   755,000 44 Viettel Mua sim
122 0345.277.678   2,800,000 49 Viettel Mua sim
123 0962.68.01.68   5,500,000 46 Viettel Mua sim
124 0978.19.0468   1,800,000 52 Viettel Mua sim
125 0983.012.494   895,000 40 Viettel Mua sim
126 0868.06.26.77   755,000 50 Viettel Mua sim
127 0978.00.77.13   965,000 42 Viettel Mua sim
128 036666.02.79   2,500,000 45 Viettel Mua sim
129 0983.589.478   755,000 61 Viettel Mua sim
130 097138.15.35   895,000 42 Viettel Mua sim
131 0964.018.606   713,000 40 Viettel Mua sim
132 0988.234.782   755,000 51 Viettel Mua sim
133 0976.423.778   895,000 53 Viettel Mua sim
134 0982.845.737   755,000 53 Viettel Mua sim
135 0329.501.051   895,000 26 Viettel Mua sim
136 0378.129.149   755,000 44 Viettel Mua sim
137 097138.1551   895,000 40 Viettel Mua sim
138 0961.1368.09   965,000 43 Viettel Mua sim
139 0971579.189   1,600,000 56 Viettel Mua sim
140 0965.1111.59   5,500,000 38 Viettel Mua sim
141 0982.93.20.77   825,000 47 Viettel Mua sim
142 09789.53.880   755,000 57 Viettel Mua sim
143 0372.239.568   1,210,000 45 Viettel Mua sim
144 0327.933.773   755,000 44 Viettel Mua sim
145 0363.059.345   825,000 38 Viettel Mua sim
146 0961.40.21.77   755,000 37 Viettel Mua sim
147 097345.02.79   2,200,000 46 Viettel Mua sim
148 0869.914.917   965,000 54 Viettel Mua sim
149 0975.999.061   1,140,000 55 Viettel Mua sim
150 0982.679.060   713,000 47 Viettel Mua sim