Sim số tiến lên

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0906.83.0123   3,800,000 32 Mobifone Mua sim
2 0793.82.4567   3,500,000 51 Mobifone Mua sim
3 0793.42.1234   2,100,000 35 Mobifone Mua sim
4 0899.41.0123   1,070,000 37 Mobifone Mua sim
5 0792.15.2345   2,500,000 38 Mobifone Mua sim
6 0937.486.234   930,000 46 Mobifone Mua sim
7 0937.105.234   930,000 34 Mobifone Mua sim
8 0933.715.456   930,000 43 Mobifone Mua sim
9 0937.531.123   930,000 34 Mobifone Mua sim
10 0898.674.234   825,000 51 Mobifone Mua sim
11 0932.79.2345   18,000,000 44 Mobifone Mua sim
12 0783.608.789   1,140,000 56 Mobifone Mua sim
13 0937.467.456   930,000 51 Mobifone Mua sim
14 0938.54.0123   2,600,000 35 Mobifone Mua sim
15 0933.907.234   930,000 40 Mobifone Mua sim
16 0937.515.345   1,140,000 42 Mobifone Mua sim
17 0933.504.234   930,000 33 Mobifone Mua sim
18 0933.962.234   930,000 41 Mobifone Mua sim
19 0937.831.123   930,000 37 Mobifone Mua sim
20 0938.92.1234   16,000,000 41 Mobifone Mua sim
21 07688.99.345   1,600,000 59 Mobifone Mua sim
22 0933.509.123   930,000 35 Mobifone Mua sim
23 0898.52.4567   6,600,000 54 Mobifone Mua sim
24 0898.49.1234   2,600,000 48 Mobifone Mua sim
25 0933.146.123   930,000 32 Mobifone Mua sim
26 0792.75.4567   3,500,000 52 Mobifone Mua sim
27 077373.3456   7,000,000 45 Mobifone Mua sim
28 0357.519.456   1,600,000 45 Viettel Mua sim
29 0769.94.4567   3,500,000 57 Mobifone Mua sim
30 0933.874.789   3,100,000 58 Mobifone Mua sim
31 0899.74.0123   1,070,000 43 Mobifone Mua sim
32 0933.816.123   930,000 36 Mobifone Mua sim
33 0908.547.456   930,000 48 Mobifone Mua sim
34 0798.63.3456   3,500,000 51 Mobifone Mua sim
35 0933.802.234   930,000 34 Mobifone Mua sim
36 0901.627.234   930,000 34 Mobifone Mua sim
37 0785.707.789   3,800,000 58 Mobifone Mua sim
38 0933.430.345   930,000 34 Mobifone Mua sim
39 0903.76.0123   6,000,000 31 Mobifone Mua sim
40 0797.307.789   1,400,000 57 Mobifone Mua sim
41 0784.91.0123   930,000 35 Mobifone Mua sim
42 0933.249.345   930,000 42 Mobifone Mua sim
43 0937.274.234   930,000 41 Mobifone Mua sim
44 0786.00.2345   3,000,000 35 Mobifone Mua sim
45 0933.803.234   930,000 35 Mobifone Mua sim
46 0971.648.345   1,800,000 47 Viettel Mua sim
47 083456.5.345   2,900,000 43 Vinaphone Mua sim
48 0896.94.3456   4,200,000 54 Mobifone Mua sim
49 0908.544.234   930,000 39 Mobifone Mua sim
50 0937.853.567   930,000 53 Mobifone Mua sim