Sim số tiến lên

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0789920123   3,380,000 2,700,000 41 Mobifone Mua sim
2 0703232345   6,500,000 5,200,000 29 Mobifone Mua sim
3 0798581234   4,750,000 3,800,000 47 Mobifone Mua sim
4 0708841234   3,630,000 2,900,000 37 Mobifone Mua sim
5 0708682345   7,250,000 5,800,000 43 Mobifone Mua sim
6 0708.33.2345   5,750,000 4,600,000 35 Mobifone Mua sim
7 0783.454.456   1,500,000 1,200,000 46 Mobifone Mua sim
8 070.865.0123   2,630,000 2,100,000 32 Mobifone Mua sim
9 078.986.2345   9,500,000 7,600,000 52 Mobifone Mua sim
10 0797790123   5,000,000 4,000,000 45 Mobifone Mua sim
11 070.892.0123   2,750,000 2,200,000 32 Mobifone Mua sim
12 0704400123   2,880,000 2,300,000 21 Mobifone Mua sim
13 0708842345   3,380,000 2,700,000 41 Mobifone Mua sim
14 077.679.1234   5,000,000 4,000,000 46 Mobifone Mua sim
15 070.865.1234   3,630,000 2,900,000 36 Mobifone Mua sim
16 0707762345   3,630,000 2,900,000 41 Mobifone Mua sim
17 0703272345   3,630,000 2,900,000 33 Mobifone Mua sim
18 070.869.0123   2,130,000 1,700,000 36 Mobifone Mua sim
19 0792.33.2345   5,000,000 4,000,000 38 Mobifone Mua sim
20 0768680123   4,380,000 3,500,000 41 Mobifone Mua sim
21 0703234456   9,380,000 7,500,000 34 Mobifone Mua sim
22 0798182345   5,000,000 4,000,000 47 Mobifone Mua sim
23 078.368.0123   3,630,000 2,900,000 38 Mobifone Mua sim
24 0798580123   3,750,000 3,000,000 43 Mobifone Mua sim
25 0798682345   7,250,000 5,800,000 52 Mobifone Mua sim
26 0703320123   2,630,000 2,100,000 21 Mobifone Mua sim
27 0707752345   3,630,000 2,900,000 40 Mobifone Mua sim
28 070.865.2345   4,130,000 3,300,000 40 Mobifone Mua sim
29 0783456123   5,000,000 4,000,000 39 Mobifone Mua sim
30 0765292345   4,130,000 3,300,000 43 Mobifone Mua sim
31 0707780123   3,380,000 2,700,000 35 Mobifone Mua sim
32 070.869.2345   5,750,000 4,600,000 44 Mobifone Mua sim
33 070.316.2345   4,380,000 3,500,000 31 Mobifone Mua sim
34 0707742345   3,130,000 2,500,000 39 Mobifone Mua sim
35 0708680123   4,130,000 3,300,000 35 Mobifone Mua sim
36 0707761234   3,130,000 2,500,000 37 Mobifone Mua sim
37 076.569.2345   4,130,000 3,300,000 47 Mobifone Mua sim
38 0798680123   3,630,000 2,900,000 44 Mobifone Mua sim
39 0789922345   8,250,000 6,600,000 49 Mobifone Mua sim
40 0769690123   3,630,000 2,900,000 43 Mobifone Mua sim
41 0703262345   5,000,000 4,000,000 32 Mobifone Mua sim
42 078.368.2345   5,750,000 4,600,000 46 Mobifone Mua sim
43 0785.833.789   3,310,000 2,650,000 58 Mobifone Mua sim
44 08159.12345   26,900,000 24,200,000 38 Vinaphone Mua sim
45 0869.634.345   2,250,000 1,800,000 48 Viettel Mua sim
46 08186.34567   42,800,000 38,500,000 48 Vinaphone Mua sim
47 0859.900.789   4,060,000 3,250,000 55 Vinaphone Mua sim
48 0868.762.123   1,750,000 1,400,000 43 Viettel Mua sim
49 0866.747.012   1,750,000 1,400,000 41 Viettel Mua sim
50 0869.643.567   2,250,000 1,800,000 54 Viettel Mua sim