Sim số tiến lên

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0798581234   4,750,000 3,800,000 47 Mobifone Mua sim
2 070.316.2345   4,380,000 3,500,000 31 Mobifone Mua sim
3 070.865.2345   4,130,000 3,300,000 40 Mobifone Mua sim
4 070.869.0123   2,130,000 1,700,000 36 Mobifone Mua sim
5 070.869.2345   5,750,000 4,600,000 44 Mobifone Mua sim
6 0704400123   2,880,000 2,300,000 21 Mobifone Mua sim
7 0783456123   5,000,000 4,000,000 39 Mobifone Mua sim
8 0707780123   3,380,000 2,700,000 35 Mobifone Mua sim
9 078.986.2345   9,500,000 7,600,000 52 Mobifone Mua sim
10 070.865.1234   3,630,000 2,900,000 36 Mobifone Mua sim
11 0703272345   3,630,000 2,900,000 33 Mobifone Mua sim
12 0708682345   7,250,000 5,800,000 43 Mobifone Mua sim
13 0708841234   3,630,000 2,900,000 37 Mobifone Mua sim
14 0708842345   3,380,000 2,700,000 41 Mobifone Mua sim
15 078.368.2345   5,750,000 4,600,000 46 Mobifone Mua sim
16 0707761234   3,130,000 2,500,000 37 Mobifone Mua sim
17 0703262345   5,000,000 4,000,000 32 Mobifone Mua sim
18 0703232345   6,500,000 5,200,000 29 Mobifone Mua sim
19 0798682345   7,250,000 5,800,000 52 Mobifone Mua sim
20 0707752345   3,630,000 2,900,000 40 Mobifone Mua sim
21 0798680123   3,630,000 2,900,000 44 Mobifone Mua sim
22 0703234456   9,380,000 7,500,000 34 Mobifone Mua sim
23 0783.454.456   1,500,000 1,200,000 46 Mobifone Mua sim
24 0707762345   3,630,000 2,900,000 41 Mobifone Mua sim
25 078.368.0123   3,630,000 2,900,000 38 Mobifone Mua sim
26 070.892.0123   2,750,000 2,200,000 32 Mobifone Mua sim
27 0707742345   3,130,000 2,500,000 39 Mobifone Mua sim
28 0708.33.2345   5,750,000 4,600,000 35 Mobifone Mua sim
29 0797790123   5,000,000 4,000,000 45 Mobifone Mua sim
30 0798580123   3,750,000 3,000,000 43 Mobifone Mua sim
31 078.368.1234   4,380,000 3,500,000 42 Mobifone Mua sim
32 0789920123   3,380,000 2,700,000 41 Mobifone Mua sim
33 0798582345   5,500,000 4,400,000 51 Mobifone Mua sim
34 0798182345   5,000,000 4,000,000 47 Mobifone Mua sim
35 0789922345   8,250,000 6,600,000 49 Mobifone Mua sim
36 0769690123   3,630,000 2,900,000 43 Mobifone Mua sim
37 0768680123   4,380,000 3,500,000 41 Mobifone Mua sim
38 079.444.1234   7,250,000 5,800,000 38 Mobifone Mua sim
39 076.569.2345   4,130,000 3,300,000 47 Mobifone Mua sim
40 0765292345   4,130,000 3,300,000 43 Mobifone Mua sim
41 0792.33.2345   5,000,000 4,000,000 38 Mobifone Mua sim
42 0703320123   2,630,000 2,100,000 21 Mobifone Mua sim
43 070.865.0123   2,630,000 2,100,000 32 Mobifone Mua sim
44 078.666.2345   11,000,000 8,800,000 47 Mobifone Mua sim
45 0708680123   4,130,000 3,300,000 35 Mobifone Mua sim
46 077.679.1234   5,000,000 4,000,000 46 Mobifone Mua sim
47 0397962234   1,000,000 800,000 45 Viettel Mua sim
48 0931.273.567   2,250,000 1,800,000 43 Mobifone Mua sim
49 0931.253.567   2,250,000 1,800,000 41 Mobifone Mua sim
50 0798.659.789   1,880,000 1,500,000 68 Mobifone Mua sim