Sim Taxi ABA.ABA

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 078.333.666.1 2.900.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
2 070.888.666.0 3.500.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
3 078.333.555.7 3.300.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
4 07.67.67.67.50 3.600.000 Sim Mobifone Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0783.335.222 3.500.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0783.22.77.55 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0703.33.44.22 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
8 070.888.555.2 2.050.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0703.27.1234 2.300.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
10 079.888.5533 2.900.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
11 078.333.666.5 2.000.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 089.887.887.6 2.100.000 Sim Mobifone Mobifone Mobifone Đặt mua
13 070.333.777.5 2.900.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
14 078.999.333.8 3.900.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0703.11.77.55 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0783.33.77.00 2.150.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0784.33.7733 3.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0703.33.77.00 2.150.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0703.11.00.66 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
20 076.567.5577 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
21 079.444.5533 2.100.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
22 097.114.3030 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 0792.33.66.22 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
24 070.333.111.3 2.900.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0703.22.77.00 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
26 070.888.777.3 2.900.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
27 079997.7272 2.200.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0703.33.44.00 2.050.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
29 07.9779.9911 2.450.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
30 078.999.5665 2.250.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
31 07.9779.9955 2.310.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0703.11.22.00 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0783.22.99.11 2.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
34 079.888.7744 2.900.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0764.22.00.88 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
36 078.333.8998 2.500.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
37 079.777.111.8 4.550.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
38 079.222.0055 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
39 097.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 070.3223.222 3.800.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0792.55.5757 2.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
42 078.666.4455 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
43 07.9779.17.17 2.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0703.22.44.11 2.050.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
45 078.666.2288 4.750.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0798.85.8855 3.800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0783.33.44.00 2.050.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0792.555.656 2.900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0797.37.8866 2.250.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
50 079.222.1100 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua