Sim Taxi AAB.AAB

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0944.000000 699.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0938.111111 999.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0936.777777 2.222.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0936.999999 7.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0858.555555 888.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0916.555555 2.222.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0905.333333 1.500.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0937.666666 2.688.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0889.777777 1.430.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0922.333333 2.200.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
11 0523.999999 1.650.350.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
12 0366.888888 3.566.350.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
13 0586.888.888 3.000.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
14 0941.999999 3.900.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0399.777777 665.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
16 0328.555555 523.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
17 0772.444444 166.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0966.333333 1.950.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
19 0355.222222 376.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
20 0326.777777 395.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
21 0374.666666 527.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
22 0986.44.4444 639.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
23 0354.666666 560.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
24 0335.666666 1.040.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
25 0905.111111 1.000.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0837.111111 300.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0847.888888 850.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0332.777.777 1.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
29 0904.555555 1.650.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0988.000.000 2.500.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
31 0329.777777 397.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
32 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
33 0977.444444 699.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
34 0394.333333 350.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
35 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
36 0838.444444 654.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0598.999999 1.770.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
38 028.22.333333 950.000.000 Sim lục quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
39 0336.000000 220.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
40 0362.111.111 282.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
41 0342.999999 830.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
42 0353.666666 575.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
43 0933.444444 941.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0399.000000 280.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
45 0825.777777 549.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
47 0707.444444 713.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0819.111111 430.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0354.333333 304.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
50 0598.666666 420.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua