Sim Taxi 2

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0704.57.57.57 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0703.80.80.80 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
3 07.85.65.65.65 50.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0783.42.42.42 21.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0947.76.76.76 140.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0769.95.95.95 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0826.59.59.59 60.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0703.16.16.16 80.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0946.39.39.39 400.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0777.14.14.14 55.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0795.76.76.76 36.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0965.21.21.21 80.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
13 0768.76.76.76 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0349.57.57.57 36.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
15 0786.50.50.50 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0767.51.51.51 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0798.82.82.82 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0842.65.65.65 40.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0776.61.61.61 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0777.63.63.63 60.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0765.53.53.53 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0786.57.57.57 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0822.54.54.54 30.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0778.59.59.59 55.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0784.65.65.65 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0793.74.74.74 36.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0764.58.58.58 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0973.96.96.96 330.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
29 0778.94.94.94 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0971.14.14.14 70.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
31 0703.87.87.87 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0784.46.46.46 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0784.60.60.60 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0704.41.41.41 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
35 07.65.61.61.61 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0794.75.75.75 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0769.71.71.71 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0708.76.76.76 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
39 08.12.62.62.62 100.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0706.76.76.76 60.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0767.73.73.73 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0783.96.96.96 55.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0765.17.17.17 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0772.58.58.58 50.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0797.81.81.81 50.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0783.59.59.59 70.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0793.82.82.82 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0786.70.70.70 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0707.64.64.64 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0764.81.81.81 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua