Sim Taxi 2

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0979.81.81.81 560.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
2 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
3 09.15.14.14.14 150.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0964.18.18.18 168.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
5 0945.89.89.89 468.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0943.38.38.38 210.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0946.90.90.90 160.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 09.81.85.85.85 279.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
9 0909.25.25.25 333.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0767.21.21.21 32.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0776.98.98.98 68.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0764.21.21.21 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0767.19.19.19 59.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0783.50.50.50 31.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0852.21.21.21 30.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0786.34.34.34 34.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0938.54.54.54 93.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0764.56.56.56 54.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0785.61.61.61 60.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0764.14.14.14 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0786.30.30.30 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0919.54.54.54 93.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0786.32.32.32 34.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0777.94.94.94 98.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0937.14.14.14 93.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0937.74.74.74 109.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0786.45.45.45 34.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
28 07.84.48.48.48 111.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0784.51.51.51 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0785.39.39.39 199.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0785.60.60.60 34.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0703.19.19.19 48.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0817.53.53.53 30.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0934.15.15.15 99.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0772.64.64.64 34.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0765.30.30.30 35.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0779.13.13.13 30.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0764.97.97.97 38.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0777.14.14.14 55.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0767.51.51.51 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0778.56.56.56 50.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0764.87.87.87 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0764.13.13.13 36.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0778.94.94.94 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0798.73.73.73 40.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
46 07.65.61.61.61 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0798.31.31.31 36.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0784.46.46.46 33.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0799.84.84.84 45.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0826.59.59.59 60.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua