Sim taxi

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0911.059.059   38,800,000 33,000,000 39 Vinaphone Mua sim
2 0988.81.81.81   411,000,000 390,000,000 52 Viettel Mua sim
3 0979.81.81.81   400,000,000 380,000,000 52 Viettel Mua sim
4 0356.992.992   14,700,000 13,200,000 54 Viettel Mua sim
5 0335.994.994   11,300,000 9,000,000 55 Viettel Mua sim
6 0835.789.789   121,000,000 108,900,000 64 Vinaphone Mua sim
7 0329.898.898   30,600,000 27,500,000 64 Viettel Mua sim
8 0333.778.778   40,300,000 36,300,000 53 Viettel Mua sim
9 0923.004.004   24,400,000 22,000,000 22 Vietnamobile Mua sim
10 03398.03398   18,300,000 16,500,000 46 Viettel Mua sim
11 0888.489.489   26,900,000 24,200,000 66 Vinaphone Mua sim
12 0913.85.85.85   367,000,000 330,000,000 52 Vinaphone Mua sim
13 0333.880.880   30,600,000 27,500,000 41 Viettel Mua sim
14 0332.330.330   11,300,000 9,000,000 20 Viettel Mua sim
15 0966.101.101   47,700,000 42,900,000 25 Viettel Mua sim
16 0335.770.770   8,750,000 7,000,000 39 Viettel Mua sim
17 0335.337.337   18,300,000 16,500,000 37 Viettel Mua sim
18 0917.153.153   24,400,000 22,000,000 35 Vinaphone Mua sim
19 0335.775.775   12,500,000 10,000,000 49 Viettel Mua sim
20 0965.117.117   47,700,000 42,900,000 38 Viettel Mua sim
21 0383.186.186   44,000,000 39,600,000 44 Viettel Mua sim
22 0332.990.990   14,700,000 13,200,000 44 Viettel Mua sim
23 0983.714.714   22,000,000 19,800,000 44 Viettel Mua sim
24 0988.58.58.58   1,340,000,000 1,210,000,000 64 Viettel Mua sim
25 0825.02.02.02   26,900,000 24,200,000 21 Vinaphone Mua sim
26 0813.67.67.67   79,400,000 71,500,000 51 Vinaphone Mua sim
27 0908.08.08.08   3,670,000,000 3,300,000,000 41 Mobifone Mua sim
28 0338.969.969   26,900,000 24,200,000 62 Viettel Mua sim
29 0335.588.588   30,600,000 27,500,000 53 Viettel Mua sim
30 0856.209.209   18,300,000 16,500,000 41 Vinaphone Mua sim
31 0332.551.551   11,300,000 9,000,000 30 Viettel Mua sim
32 0865.388.388   30,600,000 27,500,000 57 Viettel Mua sim
33 0788.798.798   61,100,000 55,000,000 71 Mobifone Mua sim
34 0703.193.193   18,300,000 16,500,000 36 Mobifone Mua sim
35 0332.993.993   18,300,000 16,500,000 50 Viettel Mua sim
36 0888.558.558   122,000,000 110,000,000 60 Vinaphone Mua sim
37 0333.221.221   14,700,000 13,200,000 19 Viettel Mua sim
38 0333.990.990   34,200,000 30,800,000 45 Viettel Mua sim
39 0786.769.769   10,000,000 8,000,000 65 Mobifone Mua sim
40 0911.706.706   23,200,000 20,900,000 37 Vinaphone Mua sim
41 0332.885.885   14,700,000 13,200,000 50 Viettel Mua sim
42 0915.946.946   22,000,000 19,800,000 53 Vinaphone Mua sim
43 0335.552.552   12,200,000 11,000,000 35 Viettel Mua sim
44 0333.992.992   34,200,000 30,800,000 49 Viettel Mua sim
45 0858.489.489   10,000,000 8,000,000 63 Vinaphone Mua sim
46 0355.182.182   11,300,000 9,000,000 35 Viettel Mua sim
47 0368.368.368   1,160,000,000 1,045,000,000 51 Viettel Mua sim
48 0333.220.220   14,700,000 13,200,000 17 Viettel Mua sim
49 0358.887.887   11,300,000 9,000,000 62 Viettel Mua sim
50 082593.2593   7,500,000 6,000,000 46 Vinaphone Mua sim