Sim taxi

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0988.81.81.81   632,000,000 600,000,000 52 Viettel Mua sim
2 0911.059.059   38,800,000 33,000,000 39 Vinaphone Mua sim
3 0798.695.695   6,880,000 5,500,000 64 Mobifone Mua sim
4 0931.535.535   31,100,000 28,000,000 39 Mobifone Mua sim
5 0931.817.817   20,000,000 18,000,000 45 Mobifone Mua sim
6 0901.857.857   25,600,000 23,000,000 50 Mobifone Mua sim
7 0901.307.307   25,600,000 23,000,000 30 Mobifone Mua sim
8 0931.857.857   20,000,000 18,000,000 53 Mobifone Mua sim
9 0901.370.370   20,000,000 18,000,000 30 Mobifone Mua sim
10 0901.350.350   20,000,000 18,000,000 26 Mobifone Mua sim
11 0931.823.823   20,000,000 18,000,000 39 Mobifone Mua sim
12 0773.891.891   6,880,000 5,500,000 53 Mobifone Mua sim
13 0901.871.871   20,000,000 18,000,000 42 Mobifone Mua sim
14 0901.312.312   25,600,000 23,000,000 22 Mobifone Mua sim
15 0901.835.835   25,600,000 23,000,000 42 Mobifone Mua sim
16 0932.635.635   20,000,000 18,000,000 42 Mobifone Mua sim
17 0901.807.807   25,600,000 23,000,000 40 Mobifone Mua sim
18 0901.310.310   20,000,000 18,000,000 18 Mobifone Mua sim
19 0931.835.835   20,000,000 18,000,000 45 Mobifone Mua sim
20 0901.825.825   25,600,000 23,000,000 40 Mobifone Mua sim
21 0798.898.898   61,100,000 55,000,000 74 Mobifone Mua sim
22 0901.802.802   20,000,000 18,000,000 30 Mobifone Mua sim
23 0936.727.727   33,300,000 30,000,000 50 Mobifone Mua sim
24 0932.603.603   20,000,000 18,000,000 32 Mobifone Mua sim
25 0896.002.002   13,300,000 12,000,000 27 Mobifone Mua sim
26 0901.803.803   20,000,000 18,000,000 32 Mobifone Mua sim
27 0901.831.831   20,000,000 18,000,000 34 Mobifone Mua sim
28 0901.327.327   25,600,000 23,000,000 34 Mobifone Mua sim
29 081862.1862   11,300,000 9,000,000 42 Vinaphone Mua sim
30 0901.820.820   20,000,000 18,000,000 30 Mobifone Mua sim
31 0932.736.736   31,100,000 28,000,000 46 Mobifone Mua sim
32 0901.823.823   25,600,000 23,000,000 36 Mobifone Mua sim
33 0901.812.812   25,600,000 23,000,000 32 Mobifone Mua sim
34 0763.789.789   98,900,000 89,000,000 64 Mobifone Mua sim
35 0931.317.317   20,000,000 18,000,000 35 Mobifone Mua sim
36 0901.817.817   25,600,000 23,000,000 42 Mobifone Mua sim
37 0938.501.501   22,200,000 20,000,000 32 Mobifone Mua sim
38 0931.812.812   20,000,000 18,000,000 35 Mobifone Mua sim
39 0901.830.830   20,000,000 18,000,000 32 Mobifone Mua sim
40 0938.765.765   23,300,000 21,000,000 56 Mobifone Mua sim
41 0931.806.806   24,400,000 22,000,000 41 Mobifone Mua sim
42 0901.805.805   20,000,000 18,000,000 36 Mobifone Mua sim
43 0901.380.380   25,600,000 23,000,000 32 Mobifone Mua sim
44 0833.979.979   73,300,000 66,000,000 64 Vinaphone Mua sim
45 0902.967.967   25,600,000 23,000,000 55 Mobifone Mua sim
46 093113.3113   44,300,000 39,900,000 25 Mobifone Mua sim
47 0901.867.867   25,600,000 23,000,000 52 Mobifone Mua sim
48 0901.376.376   25,600,000 23,000,000 42 Mobifone Mua sim
49 0938.760.760   20,000,000 18,000,000 46 Mobifone Mua sim
50 0798.578.578   9,880,000 7,900,000 64 Mobifone Mua sim