Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 093.365.4078 126.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0777.774.078 86.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0815.124.078 50.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 07.7749.7749 49.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
5 07749.07749 45.400.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0988.88.4953 38.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0938.13.49.53 36.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
8 034.365.4078 34.200.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
9 0988.13.49.53 34.200.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0968.77.49.53 33.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 09.09.09.4078 32.800.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0788.884.078 32.200.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0877.77.7749 31.600.000 Sim đặc biệt iTelecom iTelecom Đặt mua
14 0777.77.4953 30.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0868.68.4078 28.700.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
16 0911.22.4953 28.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 03.6666.4078 28.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0777.13.4953 26.600.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0707.13.4953 26.600.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0971.13.49.53 26.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
21 0789.13.4953 26.500.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0886.154.078 26.100.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 059.365.4078 25.000.000 Sim ông địa Gmobile Gmobile Đặt mua
24 056.789.4078 25.000.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
25 0938.154078 25.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0828.13.49.53 25.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0919.77.4953 25.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0983.77.49.53 24.800.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
29 0934.56.4078 24.700.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0981.77.49.53 24.700.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
31 08.37.13.49.53 23.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0889.13.49.53 22.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0899.13.49.53 22.500.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
34 093.777.4953 22.200.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0916.16.4078 22.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0886.13.49.53 21.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0931.13.49.53 20.500.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0933.79.4078 20.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0908.13.4953 19.800.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0909.794.953 19.500.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0926.13.49.53 18.000.000 Sim đặc biệt Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
43 0365.77.4953 18.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
44 0967.13.49.53 17.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
45 0868.00.4953 17.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0865.15.4078 17.100.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 0965.13.49.53 17.100.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 07.68.68.4078 16.600.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0945.13.49.53 15.800.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0782.474.078 15.800.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua