Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0981.48.7749 450.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0963.02.7749 450.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0868.83.7749 550.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0878.734.078 581.000 Sim ông địa iTelecom iTelecom Đặt mua
5 0879.397.749 581.000 Sim đặc biệt iTelecom iTelecom Đặt mua
6 0877.804.078 581.000 Sim ông địa iTelecom iTelecom Đặt mua
7 0384.01.4953 595.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0903.567.749 595.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0827.06.4953 600.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0826.91.4953 600.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0768.274.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0762.044.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0766.034.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0796.114.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0773.204.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0796.11.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0782.47.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0762.014.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0768.224.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0705.304.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0795.094.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0778.434.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0782.494.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0702.194.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0762.184.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0769.11.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0774.22.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0762.17.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0794.064.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0778.494.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0793.054.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0762.144.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0762.094.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0766.014.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0769.054.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0795.144.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0766.274.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0877.29.49.53 610.000 Sim đặc biệt iTelecom iTelecom Đặt mua
39 0782.44.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0762.164.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0762.124.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0769.114.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0762.00.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0766.11.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0762.22.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0766.17.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0762.27.7749 610.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0769.174.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0762.134.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0766.084.078 610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua