Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0949.19.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0854.77.4078 700.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0857.52.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0837.42.4078 735.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0854.97.4078 735.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0944.89.4078 1.580.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0931.26.49.53 1.100.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0931.22.77.49 770.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0937.11.77.49 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0901.62.49.53 950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0908.6777.49 875.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0908.61.4953 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0937.49.49.53 2.940.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0937.66.4953 1.287.500 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0933.42.49.53 945.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0901.6777.49 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0764.774.078 820.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0796.47.4953 820.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0707.76.4953 820.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0707.96.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0767.06.4078 849.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0704.48.4953 820.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0777.90.4078 1.180.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0703.47.4953 810.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0707.894.078 6.140.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0797.13.4953 5.910.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0707.86.4953 820.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0794.924.078 770.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0766.71.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0708.63.49.53 820.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0707.68.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0784.15.4078 4.480.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0708.23.49.53 820.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0778.884.078 6.070.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0703.93.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0703.56.4953 820.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0704.604.078 820.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0798.01.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0774.984.078 820.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0775.13.4953 5.160.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0792.36.4953 820.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0772.994.078 1.900.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0702.134.078 820.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0708.87.49.53 820.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0708.89.49.53 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0775.21.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0703.00.4078 849.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0792.15.4078 6.040.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0782.29.4953 820.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0765.654.078 1.890.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua