Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 033.898.4078 2.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
2 0983.49.77.49 5.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0988.49.77.49 5.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0966.33.4078 9.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
5 0355.22.4078 2.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
6 0353.12.4078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
7 0965.08.4953 1.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0393.20.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0356.75.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0398.84.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 098.696.4953 4.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
12 0335.17.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
13 0386.97.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
14 097.124.4953 1.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0966.16.4953 2.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
16 0867.09.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
17 0387.11.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
18 0368.36.4953 1.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
19 0385.23.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
20 0336.92.4953 1.740.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
21 0359.02.4078 760.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
22 0327.63.4078 850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
23 0985.82.7749 850.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
24 0392.17.4078 770.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 0327.61.4078 760.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 0344.83.4078 850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 0353.70.4078 810.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0356.90.4078 850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 0374.37.4078 850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0335.46.4078 810.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 0325.744.078 810.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 0354.98.4078 1.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0363.08.4078 850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0339.21.4078 850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0377.454.078 1.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 0372.48.4078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0346.08.4078 850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0363.764.078 760.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0349.85.4078 760.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 0357.89.4078 2.700.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 0343.70.4078 810.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0393.71.4078 760.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0378.95.4078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0982.057.749 690.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
45 0392.97.4078 850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
46 0347.33.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 0378.09.4078 850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
48 0397.40.4078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0354.99.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 0367.41.4078 850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua