Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0933.93.4953 3.850.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0933.06.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
3 078.555.4078 4.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
4 085.77777.49 4.050.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0764.47.4078 980.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 07722.777.49 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 082.999.4078 3.410.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0916.37.4078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 09.1983.4078 6.490.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0819.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0836.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0856.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0353.12.4078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0355.22.4078 2.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 033.898.4078 2.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0988.49.77.49 5.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
21 0983.49.77.49 5.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
22 0966.33.4078 9.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
23 0943.41.4078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0945.13.49.53 15.800.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0836.03.4078 770.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0941.34.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0847.954.078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0886.35.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0815.89.4078 770.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0859.89.4078 1.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0886.97.4078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0818.08.4078 1.980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0886.03.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 081.356.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0855.17.4078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0827.25.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0943.13.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0835.63.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0944.19.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0857.81.4078 770.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0857.66.4078 1.550.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0839.70.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0942.25.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0949.61.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0856.75.4078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0818.11.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0852.55.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0886.00.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0943.05.4078 1.700.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0942.19.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua