Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0933.93.4953 3.850.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0933.06.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0764.764.953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0788.54.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0764.56.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0702.15.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0768.54.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0766.39.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0767.42.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0766.31.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0783.12.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0702.92.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0763.75.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0782.27.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0764.87.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0704.71.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0787.73.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0704.01.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0705.88.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0705.18.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0787.32.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0787.28.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0787.76.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0764.73.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0787.61.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0703.444.953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0708.45.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0764.55.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0764.89.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0769.20.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0702.82.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0777.37.4078 1.990.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0765.40.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
34 085.77777.49 4.050.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 078.555.4078 4.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0358.244.078 700.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0966.33.4078 7.550.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0983.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
39 033.898.4078 1.940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 0988.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
41 0353.12.4078 1.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0355.22.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 07722.777.49 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0764.47.4078 980.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0819.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0916.37.4078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua