Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0933.06.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0933.93.4953 3.850.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
3 085.77777.49 4.050.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 078.555.4078 4.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0764.47.4078 980.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
7 07722.777.49 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0856.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 082.999.4078 3.410.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0836.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 09.1983.4078 6.490.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0819.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0916.37.4078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0355.22.4078 2.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0353.12.4078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 0966.33.4078 9.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0988.49.77.49 5.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
21 0983.49.77.49 5.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
22 033.898.4078 2.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
23 0943.41.4078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0918.21.4078 1.480.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0826.13.4953 7.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0944.19.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0944.89.4078 1.570.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0838.444.078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0856.99.4078 1.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0919.01.49.53 1.250.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0886.14.4078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0839.70.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0944.78.4078 4.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0837.46.4078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0886.11.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0852.55.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0855.17.4078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0949.19.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0813.60.4078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0886.52.4078 1.580.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0946.22.4078 3.710.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0949.53.4078 6.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0857.52.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0836.93.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0949.97.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0836.82.4078 1.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0855.20.4078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0911.52.4078 3.790.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0943.13.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 082.278.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua