Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0789.13.4953 28.400.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0777.13.4953 28.400.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0707.13.4953 26.500.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0983.77.49.53 24.700.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
5 07.7749.7749 49.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0988.13.49.53 34.200.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0899.13.49.53 22.800.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0868.68.4078 28.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
9 0788.884.078 32.200.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0934.56.4078 24.800.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0908.13.4953 20.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0886.13.49.53 21.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 059.365.4078 25.000.000 Sim ông địa Gmobile Gmobile Đặt mua
14 0877.77.7749 31.700.000 Sim đặc biệt iTelecom iTelecom Đặt mua
15 0919.77.4953 25.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0889.13.49.53 22.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0911.22.4953 29.600.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 093.777.4953 22.200.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0815.124.078 50.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0931.13.49.53 20.500.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0938.13.49.53 36.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
22 056.789.4078 24.700.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
23 034.365.4078 34.700.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 0968.77.49.53 33.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
25 0828.13.49.53 25.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0938.154078 25.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
27 09.09.09.4078 32.800.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0988.88.4953 38.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
30 0886.154.078 26.100.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0971.13.49.53 26.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
32 0981.77.49.53 24.700.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
33 0916.16.4078 22.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 07749.07749 46.000.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0777.77.4953 29.700.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
36 08.37.13.49.53 21.600.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua