Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0945.13.49.53 15.800.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 07.68.68.4078 16.600.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
3 07.6666.4078 14.100.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
4 08.1900.4078 15.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 088880.4078 12.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0867.15.4078 11.400.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
7 0865.15.4078 17.100.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
8 0866.68.4078 14.300.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
9 0969.68.4078 14.300.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
10 0979.66.4078 11.200.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
11 0782.474.078 15.800.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 082888.4078 13.100.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0859.13.4953 12.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 083888.4078 13.200.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 08.6666.4078 11.900.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
16 0365.77.4953 18.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
17 096.365.4953 15.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
18 0939.82.4078 10.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0909.794.953 19.500.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0906.00.4953 10.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
21 03.5678.4078 11.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
22 03.8386.4078 11.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
23 093.4444.078 15.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0933.334.953 10.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0908.13.4953 19.800.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0377.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
27 0333.68.4078 10.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0868.88.4953 12.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
29 039.368.4078 12.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0326.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
31 0946.77.49.53 12.400.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0333.13.49.53 15.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
33 033334.4078 10.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 09.1234.4953 14.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0911.33.4078 14.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0392.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
37 07.6789.4953 13.400.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0986.55.4078 10.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0984.78.49.53 10.800.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
40 0853.77.4953 13.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0965.13.49.53 17.100.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
42 0336.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
43 0368.66.4078 10.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0355.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
45 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0386.13.49.53 10.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
47 0865.13.49.53 12.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 08.1800.4953 11.800.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 088.999.4078 14.100.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0866.15.4078 11.200.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua