Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0966.33.4078 7.550.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
2 09.1983.4078 6.650.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0826.13.4953 6.830.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0949.53.4078 6.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0775.13.4953 5.160.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0786.13.4953 5.070.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0782.154.078 5.070.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
8 076.999.4078 5.690.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0707.894.078 6.140.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0778.884.078 6.070.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0775.154.078 5.690.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0779.15.4078 8.460.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0796.15.4078 8.460.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0707.12.4078 5.610.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0769.15.4078 6.120.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0782.224.078 5.890.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0797.13.4953 5.910.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
18 07.08.08.4078 5.230.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0767.154.078 5.690.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0773.154.078 5.170.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0783.15.4078 5.142.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0708.884.078 6.040.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0792.15.4078 6.040.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0947.53.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 088889.4078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0888.7777.49 6.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0945.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 09.1992.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0855.77.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 088883.4078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0944.13.49.53 9.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0789.15.4078 6.840.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0342.13.49.53 6.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
41 0939.82.4078 10.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0822.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0969.774.078 5.210.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 085.777.4953 5.710.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0914.88.4078 5.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0967.88.4078 7.410.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 08.6262.4078 5.230.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
48 0906.884.078 7.040.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0909.884953 5.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
50 08.5678.4078 5.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua