Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0933.93.4953 3.850.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
2 078.555.4078 4.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
3 085.77777.49 4.050.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 082.999.4078 3.490.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0355.22.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
7 0988.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0983.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0944.78.4078 4.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0912.98.4078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0911.52.4078 3.720.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0946.22.4078 3.800.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0948.98.4078 2.240.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0937.49.49.53 2.940.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0703.034.078 4.810.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0765.554.078 2.780.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0784.15.4078 4.480.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0774.154.078 4.390.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0767.23.4078 2.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 077774.4078 2.390.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
21 098.696.4953 4.130.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
22 0965.08.4953 2.270.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 086.292.4953 2.290.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
24 086.266.4953 2.250.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
25 0966.16.4953 2.940.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
26 097.124.4953 2.470.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
27 0333.09.4953 2.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
28 0368.36.4953 2.450.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
29 09.1980.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0844.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0888.76.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 09.1992.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0888.42.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0945.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0944.994.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 094.888.4953 3.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0917.00.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0915.514.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0941.4949.53 3.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 083.999.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 08.1993.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0914.99.4078 2.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0812.77.4953 4.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0916.49.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua