Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0933.93.4953 3.850.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0933.06.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0916.37.4078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 09.1983.4078 6.650.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0988.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
6 0966.33.4078 7.550.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
7 0983.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0949.53.4078 6.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0941.87.4078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0911.52.4078 3.720.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0949.34.4078 1.590.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0943.13.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0917.14.4078 1.490.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0912.98.4078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0943.05.4078 1.670.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0949.19.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0945.13.49.53 15.800.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0944.19.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0944.89.4078 1.580.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0941.72.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0946.22.4078 3.800.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0943.294.078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0949.61.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0944.78.4078 4.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0941.34.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0918.21.4078 1.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0942.19.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0942.25.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0917.28.4078 1.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0919.01.49.53 1.250.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0944.90.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0941.94.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0917.60.4078 1.850.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0949.97.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0948.98.4078 2.240.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0944.51.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0915.06.4078 1.560.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0943.41.4078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0947.59.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0908.6777.49 875.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0937.49.49.53 2.940.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0933.42.49.53 945.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0901.62.49.53 950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0908.61.4953 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0937.66.4953 1.287.500 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0931.22.77.49 770.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0901.6777.49 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0937.11.77.49 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0931.26.49.53 1.100.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
50 097.124.4953 2.470.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua