Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0358.244.078 700.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
2 0355.22.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
3 033.898.4078 1.940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
4 0353.12.4078 1.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
5 0356.75.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
6 0387.11.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0398.84.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0336.92.4953 1.920.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0393.20.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0386.97.4953 1.470.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 0333.09.4953 2.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
12 0385.23.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
13 0368.36.4953 2.450.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
14 0335.17.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0392.01.49.53 860.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
16 0372.38.49.53 945.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
17 0365.234.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0327.86.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 035.996.4078 3.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0374.05.49.53 860.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
21 0392.034.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
22 038.555.4078 5.870.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
23 0339.21.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 0357.44.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
25 0386.93.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 0377.454.078 1.001.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 0329.314.078 990.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0378.33.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 0332.134.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0366.274.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 0356.454.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 0393.64.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0356.13.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0369.274.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0357.794.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 0327.334.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0388.19.4078 1.250.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0366.13.49.53 9.890.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
39 033.565.4078 1.790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 0328.094.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 0348.97.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0395.58.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0356.854.078 1.190.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0367.294.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
45 0393.27.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
46 0374.034.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 0342.13.4078 1.230.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
48 0394.834.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0367.97.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 032.678.4953 1.570.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua