Sim Năm Sinh 2026

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 024.33.79.9999 201.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
2 024.223.99999 180.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
3 024.33.86.6666 165.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
4 024.777.88888 1.000.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
5 028.777.88888 1.000.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
6 02128.577777 20.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
7 028.222.66666 495.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
8 028.222.11111 110.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
9 028.222.77777 385.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
10 028.222.88888 977.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
11 028999.88888 250.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
12 024.888.99999 1.200.000.000 Sim ngũ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua