Sim Năm Sinh 2025

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 089.888.0110 1.500.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
2 089.888.0246 4.000.000 Sim tam hoa giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0981.55.3131 2.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
4 089.887.4884 1.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
5 089.887.7557 1.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
6 089.887.4848 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0981.33.0202 2.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 097.123.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
9 096.111.0303 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 096.123.2277 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
11 09.6116.9797 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 09.8118.0077 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
13 089.887.3443 1.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
14 09.7117.9955 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
15 0898.87.0110 800.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0961.31.0202 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 089.888.0330 1.500.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0898.87.5665 1.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0898.87.9393 1.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0961.77.4040 1.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
21 0971.66.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0971.20.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
23 0971.36.5151 1.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 0961.83.0606 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 089.887.7447 1.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0898.868.865 3.000.000 Sim Mobifone Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0981.16.0303 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 089.887.8448 1.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0898.876.777 5.500.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0981.55.0202 2.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 0898.87.1661 1.200.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
32 089.88.75557 1.000.000 Sim tam hoa giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0961.17.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
34 0961.07.0077 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
35 09.6116.3322 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
36 0898.87.3311 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0961.21.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0971.12.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0898.87.9449 800.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
40 089.887.4400 1.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
41 089.888.4224 1.200.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
42 097.123.9955 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
43 0898.87.3993 1.300.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0898.87.9292 1.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0961.99.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
47 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0898.87.0033 800.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0898.87.0101 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
50 089.888.1221 2.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua