Sim Năm Sinh 2010

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0765.30.20.10 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0764.44.2010 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0707.85.2010 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0703.47.2010 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0352.57.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0778.98.2010 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0835.20.2010 1.180.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0393.22.2010 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0707.32.2010 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0707.81.2010 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0583.75.2010 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
12 0348.61.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0779.73.2010 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0764.97.2010 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0373.81.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0765.86.2010 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0708.89.2010 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0777.98.2010 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0587.78.2010 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
20 0778.89.2010 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0888.41.2010 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0392.07.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0386.24.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0354.38.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0778.95.2010 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0769.61.2010 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0357.58.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0353.68.2010 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0343.58.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0587.66.2010 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
31 0769.73.2010 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0774.78.2010 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0395.60.2010 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0764.49.2010 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0353.17.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0368.84.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0775.97.2010 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0786.64.2010 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0353.64.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0707.88.2010 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0827.97.2010 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0386.31.2010 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0888.75.2010 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 08.5555.2010 5.760.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 085.789.2010 1.880.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0919.27.2010 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 083.444.2010 2.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 09.1985.2010 4.350.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 08.5678.2010 5.590.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 082.333.2010 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua