Sim Năm Sinh 2009

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0773.002.009 850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0707.82.2009 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0394.47.2009 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0703.62.2009 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0354.04.2009 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0333.28.2009 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0707.87.2009 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0918.13.2009 2.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0387.22.2009 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0765.66.2009 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0389.86.2009 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0778.92.2009 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0949.34.2009 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0774.93.2009 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0764.27.2009 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0356.70.2009 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0764.69.2009 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0394.67.2009 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0987.35.2009 2.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0949.47.2009 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0949.43.2009 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0797.98.2009 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0785.97.2009 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0764.99.2009 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0366.48.2009 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0566.41.2009 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
28 0798.85.2009 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0587.75.2009 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
30 0765.81.2009 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0352.21.2009 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0775.71.2009 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0372.92.2009 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0707.30.2009 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0764.85.2009 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0396.21.2009 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0769.60.2009 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0777.94.2009 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0707.33.2009 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 081778.2009 2.960.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 085.666.2009 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0833.68.2009 2.950.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0825.96.2009 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 082.333.2009 1.950.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0825.98.2009 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 085.345.2009 1.640.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 08.1979.2009 5.610.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 08.5555.2009 5.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0916.39.2009 1.670.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 09.7777.2009 28.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua