Sim Năm Sinh 2008

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0353.17.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0798.85.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0352.81.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0384.25.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0827.97.2008 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0764.12.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0707.35.2008 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0399.31.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0354.04.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0764.98.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0785.96.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0359.76.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0333.35.2008 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0786.64.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0786.70.2008 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0703.49.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0583.81.2008 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
19 093.24.2.2008 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 077.770.2008 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0583.56.2008 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
22 0799.97.2008 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0707.87.2008 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0769.63.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0949.43.2008 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0707.83.2008 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0774.17.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0949.34.2008 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0708.76.2008 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0374.32.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0974.23.2008 2.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0775.13.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0769.80.2008 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0375.31.2008 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0583.44.2008 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
36 0767.53.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0707.31.2008 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0797.47.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0789.95.2008 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0765.71.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0703.56.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0764.47.2008 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0825.96.2008 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 082.345.2008 5.970.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 08.1977.2008 4.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 09.44.33.2008 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 083.678.2008 5.020.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0916.91.2008 1.930.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 08.1979.2008 3.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0825.93.2008 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua