Sim Năm Sinh 2006

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0773.002.006 850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0583.32.2006 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
3 0703.61.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0777.96.2006 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0566.36.2006 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
6 0365.86.2006 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0785.87.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0354.34.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0765.85.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0707.89.2006 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0703.69.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0344.47.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0587.51.2006 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
14 0707.82.2006 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0384.40.2006 1.180.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0786.70.2006 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0353.46.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0949.34.2006 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0769.63.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 093.24.3.2006 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0396.38.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0949.43.2006 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0786.01.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0785.97.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0764.92.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0779.07.2006 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0372.79.2006 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0768.66.2006 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0778.91.2006 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0707.86.2006 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0356.43.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0348.41.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0365.46.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0387.22.2006 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0785.94.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0764.21.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0777.15.2006 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0769.60.2006 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0797.47.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0765.29.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0798.35.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0587.84.2006 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
43 08.18.01.2006 5.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0797.71.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0587.47.2006 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
46 0707.33.2006 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0385.88.2006 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0394.47.2006 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0707.30.2006 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0774.67.2006 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua