Sim Năm Sinh 2004

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0987.77.2004 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0773.002.004 850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0764.002.004 920.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0932.002.004 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 094.777.2004 4.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0798.77.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0375.79.2004 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0786.30.2004 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0778.72.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0394.46.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0366.48.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0347.27.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0777.95.2004 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0707.88.2004 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0357.26.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0799.97.2004 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0367.52.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0385.35.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0777.63.2004 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 093.656.2004 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0398.19.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0584.86.2004 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
23 0707.32.2004 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0764.98.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0769.76.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0985.69.2004 2.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0785.95.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0365.65.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0703.61.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0773.98.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0765.81.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0785.99.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0333.28.2004 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0707.85.2004 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0353.16.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0356.43.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0949.89.2004 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0352.44.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0387.22.2004 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0767.47.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0764.13.2004 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0566.43.2004 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
43 0583.45.2004 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
44 097.303.2004 2.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0778.98.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0358.22.2004 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0774.77.2004 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0836.72.2004 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0399.31.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0393.31.2004 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua