Sim Năm Sinh 2002

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0704.45.2002 990.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0703.74.2002 700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0774.71.2002 700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0764.51.2002 750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0916.47.2002 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0946.54.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0784.73.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0354.05.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0365.46.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0799.97.2002 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0354.82.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0945.43.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0945.91.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0359.76.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0707.85.2002 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0373.81.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0384.43.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0944.87.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0707.32.2002 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0785.95.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0797.002.002 9.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0396.42.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0583.14.2002 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
24 0797.47.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0352.49.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0704.41.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0945.73.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0357.26.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0944.76.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0792.20.2002 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0948.45.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0949.41.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0564.09.2002 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
34 0767.66.2002 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0583.74.2002 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
36 0584.82.2002 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
37 0374.32.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0948.91.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0785.19.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0396.27.2002 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0707.81.2002 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0946.59.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0786.70.2002 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 094.773.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0947.13.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0764.01.2002 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0948.59.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0947.48.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0947.81.2002 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0707.88.2002 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua