Sim Năm Sinh 2001

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0949.43.2001 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0583.81.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
3 0764.97.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0566.72.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
5 0374.31.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0564.10.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
7 0797.94.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0765.71.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0564.11.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
10 0365.46.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0707.86.2001 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0394.54.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0364.87.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0765.86.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0708.89.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0707.32.2001 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0566.42.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
18 0764.14.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0797.63.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0769.60.2001 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0932.55.2001 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0779.73.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0764.42.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0587.50.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
25 0784.73.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0769.84.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0346.69.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0949.48.2001 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0785.87.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0707.89.2001 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0704.41.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0978.46.2001 2.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0583.35.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
34 0785.97.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0786.55.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0778.78.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0587.44.2001 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
38 0798.23.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0387.22.2001 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0369.75.2001 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0775.75.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0777.95.2001 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0769.80.2001 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0707.81.2001 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0778.98.2001 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0774.65.2001 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 09.12.05.2001 9.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 085.779.2001 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0918.13.2001 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 08.1977.2001 4.380.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua