Sim Năm Sinh 2000

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0972.71.2000 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0987.06.2000 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0963.27.2000 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0967.15.2000 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 07777.22.000 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 078.555.2.000 2.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 085.7772.000 2.610.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0785.612.000 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 093.88.22.000 5.510.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0707.81.2000 3.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0797.002.000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0769.61.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0785.94.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0774.71.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0786.70.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0764.88.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0777.06.2000 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0708.76.2000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 07.999.22.000 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0779.13.2000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0778.92.2000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0798.93.2000 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0785.96.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0797.552.000 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0797.59.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0792.202.000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0703.66.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0765.36.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0764.61.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0707.86.2000 3.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0786.282.000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0798.35.2000 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0364.87.2000 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 08.1979.2000 5.310.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 082.888.2000 6.570.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0828.522.000 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0833.262.000 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0858.58.2000 4.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 082.557.2000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0834.67.2000 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0825.94.2000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 082.887.2000 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 081779.2000 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0823.97.2000 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 083.523.2000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 08299.72.000 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0823.96.2000 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0825.97.2000 1.925.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua