Sim Năm Sinh 1999

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 090.81.81.999 99.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 085.777.1.999 15.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 07.07.011.999 15.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0783.431.999 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0777.941.999 3.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0937.481.999 16.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0767.221.999 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0773.741.999 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 077.66.71.999 8.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0767.191.999 15.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0937.501.999 19.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0774.931.999 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0764.211.999 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 076.41.41.999 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0786.331.999 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 07777.61.999 32.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0937.541.999 19.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0784.201.999 5.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0827.411.999 8.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0784.651.999 5.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0777.141.999 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0828.14.1999 11.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0828.511.999 12.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 082.883.1999 19.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 082994.1999 18.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 082.818.1999 37.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0828.96.1999 11.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0837.37.1999 26.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 082.884.1999 18.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 085.676.1999 16.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 08177.81.999 16.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0828.19.1999 26.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 082.555.1999 32.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 08555.31.999 18.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 085.808.1999 26.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0825.95.1999 16.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0833.25.1999 12.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 085.668.1999 26.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 082.666.1999 41.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 082.886.1999 41.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 085.345.1999 26.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 082.88.11.999 41.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua