Sim Năm Sinh 1998

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0338.66.1998 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0983.46.1998 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0986.17.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0388.69.1998 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0967.66.1998 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0969.21.1998 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0976.88.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0968.87.1998 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0985.52.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0981.78.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0868.92.1998 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 085.777.1998 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 094.777.1998 4.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0773.84.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0775.65.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0786.04.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0769.62.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0786.55.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0785.87.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0786.67.1998 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0349.15.1998 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0785.97.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0707.81.1998 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0707.33.1998 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0797.71.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0797.47.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0707.85.1998 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0765.61.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0777.05.1998 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0768.66.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 07.9993.1998 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0778.95.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0795.07.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0587.51.1998 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
37 0764.68.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0784.34.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0762.15.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0769.86.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0796.09.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0704.41.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0798.31.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0703.25.1998 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0786.70.1998 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0786.02.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 077.5.02.1998 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0769.08.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0765.82.1998 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0764.86.1998 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua