Sim Năm Sinh 1997

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0567.72.1997 880.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
2 0797.63.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0765.82.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0762.21.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0778.92.1997 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0765.61.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0799.80.1997 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0829.14.1997 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0707.83.1997 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0777.05.1997 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0792.59.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0786.32.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0564.10.1997 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
14 0782.37.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0782.46.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 07.03.05.1997 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0829.63.1997 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0786.67.1997 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 07.9993.1997 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0785.96.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0786.57.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0785.99.1997 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 093.24.3.1997 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0784.73.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 077.5.02.1997 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0797.41.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0764.71.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 093.24.1.1997 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0764.26.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0769.61.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0786.44.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0774.62.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0703.61.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0947.71.1997 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0798.22.1997 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0707.88.1997 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0778.96.1997 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0769.01.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0786.02.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0765.74.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0768.75.1997 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0707.32.1997 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0564.09.1997 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
44 0764.44.1997 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 085.666.1997 5.040.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0914.45.1997 3.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 081778.1997 3.010.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0858.58.1997 4.920.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 085.668.1997 1.625.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0828.96.1997 1.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua