Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0931.87.1996   3,130,000 2,500,000 53 Mobifone Mua sim
2 0934.120.696   1,630,000 1,300,000 40 Mobifone Mua sim
3 0931.89.1996   6,750,000 5,400,000 55 Mobifone Mua sim
4 0973.20.08.96   1,880,000 1,500,000 44 Viettel Mua sim
5 0939.83.1996   11,300,000 9,000,000 57 Mobifone Mua sim
6 036338.1996   7,500,000 6,000,000 48 Viettel Mua sim
7 084.555.1996   9,380,000 7,500,000 52 Vinaphone Mua sim
8 0965.21.07.96   2,250,000 1,800,000 45 Viettel Mua sim
9 0965.19.04.96   2,250,000 1,800,000 49 Viettel Mua sim
10 0795.27.09.96   1,380,000 1,100,000 54 Mobifone Mua sim
11 0985.09.02.96   2,250,000 1,800,000 48 Viettel Mua sim
12 091987.1996   18,300,000 16,500,000 59 Vinaphone Mua sim
13 0869.11.02.96   1,880,000 1,500,000 42 Viettel Mua sim
14 083779.1996   5,560,000 4,450,000 59 Vinaphone Mua sim
15 0989.72.1996   10,000,000 8,000,000 60 Viettel Mua sim
16 0869.12.06.96   2,250,000 1,800,000 47 Viettel Mua sim
17 0935.63.1996   5,810,000 4,650,000 51 Mobifone Mua sim
18 083777.1996   8,130,000 6,500,000 57 Vinaphone Mua sim
19 085.999.1996   14,700,000 13,200,000 65 Vinaphone Mua sim
20 085868.1996   8,750,000 7,000,000 60 Vinaphone Mua sim
21 0388.11.1996   8,750,000 7,000,000 46 Viettel Mua sim
22 0869.13.03.96   1,880,000 1,500,000 45 Viettel Mua sim
23 0934.97.1996   4,560,000 3,650,000 57 Mobifone Mua sim
24 084.777.1996   9,380,000 7,500,000 58 Vinaphone Mua sim
25 0962.31.03.96   2,250,000 1,800,000 39 Viettel Mua sim
26 085.444.1996   9,380,000 7,500,000 50 Vinaphone Mua sim
27 036345.1996   7,500,000 6,000,000 46 Viettel Mua sim
28 0886.59.1996   7,500,000 6,000,000 61 Vinaphone Mua sim
29 0919.17.1996   8,750,000 7,000,000 52 Vinaphone Mua sim
30 084666.1996   8,750,000 7,000,000 55 Vinaphone Mua sim
31 084.333.1996   9,380,000 7,500,000 46 Vinaphone Mua sim
32 0778.39.1996   4,310,000 3,450,000 59 Mobifone Mua sim
33 0363.11.01.96   2,250,000 1,800,000 30 Viettel Mua sim
34 093559.1996   7,500,000 6,000,000 56 Mobifone Mua sim
35 084678.1996   5,810,000 4,650,000 58 Vinaphone Mua sim
36 0886.52.1996   5,810,000 4,650,000 54 Vinaphone Mua sim
37 0827.97.1996   2,440,000 1,950,000 58 Vinaphone Mua sim
38 0888.07.02.96   2,060,000 1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
39 0974.06.05.96   2,190,000 1,750,000 46 Viettel Mua sim
40 0792.59.1996   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim
41 0917.09.04.96   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
42 0914.28.05.96   2,060,000 1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
43 0965.23.04.96   2,190,000 1,750,000 44 Viettel Mua sim
44 0768.78.1996   2,440,000 1,950,000 61 Mobifone Mua sim
45 0769.86.1996   2,880,000 2,300,000 61 Mobifone Mua sim
46 0989.07.01.96   3,750,000 3,000,000 49 Viettel Mua sim
47 0359.77.1996   2,880,000 2,300,000 56 Viettel Mua sim
48 0589.26.11.96   788,000 630,000 47 Vietnamobile Mua sim
49 0962.28.04.96   2,190,000 1,750,000 46 Viettel Mua sim
50 0564.09.1996   1,230,000 980,000 49 Vietnamobile Mua sim