Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0934.120.696   1,070,000 40 Mobifone Mua sim
2 0931.89.1996   5,400,000 55 Mobifone Mua sim
3 0931.87.1996   2,500,000 53 Mobifone Mua sim
4 0778.39.1996   3,450,000 59 Mobifone Mua sim
5 084666.1996   7,000,000 55 Vinaphone Mua sim
6 0869.12.06.96   1,800,000 47 Viettel Mua sim
7 0363.11.01.96   1,800,000 30 Viettel Mua sim
8 0934.97.1996   3,650,000 57 Mobifone Mua sim
9 0939.83.1996   9,000,000 57 Mobifone Mua sim
10 036338.1996   6,000,000 48 Viettel Mua sim
11 0919.17.1996   7,000,000 52 Vinaphone Mua sim
12 0886.59.1996   6,000,000 61 Vinaphone Mua sim
13 0869.13.03.96   1,500,000 45 Viettel Mua sim
14 083779.1996   4,450,000 59 Vinaphone Mua sim
15 093559.1996   6,000,000 56 Mobifone Mua sim
16 0886.52.1996   4,650,000 54 Vinaphone Mua sim
17 0869.11.02.96   1,500,000 42 Viettel Mua sim
18 0795.27.09.96   1,100,000 54 Mobifone Mua sim
19 091987.1996   16,500,000 59 Vinaphone Mua sim
20 085868.1996   7,000,000 60 Vinaphone Mua sim
21 083777.1996   6,500,000 57 Vinaphone Mua sim
22 0935.63.1996   4,650,000 51 Mobifone Mua sim
23 084678.1996   4,650,000 58 Vinaphone Mua sim
24 0586.57.1996   930,000 56 Vietnamobile Mua sim
25 0583.73.1996   930,000 51 Vietnamobile Mua sim
26 0589.26.11.96   580,000 47 Vietnamobile Mua sim
27 0987.28.04.96   1,650,000 53 Viettel Mua sim
28 0764.31.1996   1,850,000 46 Mobifone Mua sim
29 0888.16.01.96   1,550,000 47 Vinaphone Mua sim
30 0359.77.1996   2,100,000 56 Viettel Mua sim
31 0967.04.03.96   1,650,000 44 Viettel Mua sim
32 0962.27.04.96   1,650,000 45 Viettel Mua sim
33 0914.28.02.96   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
34 0785.19.1996   1,850,000 55 Mobifone Mua sim
35 0916.20.07.96   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
36 0773.84.1996   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
37 0857.28.06.96   720,000 51 Vinaphone Mua sim
38 0564.09.1996   930,000 49 Vietnamobile Mua sim
39 0888.28.07.96   1,550,000 56 Vinaphone Mua sim
40 0989.07.01.96   2,800,000 49 Viettel Mua sim
41 0914.30.10.96   1,550,000 33 Vinaphone Mua sim
42 0914.28.04.96   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
43 0796.06.1996   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
44 0914.08.09.96   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
45 0564.08.1996   930,000 48 Vietnamobile Mua sim
46 0842.28.09.96   720,000 48 Vinaphone Mua sim
47 0775.70.1996   1,125,000 51 Mobifone Mua sim
48 0813.34.1996   1,850,000 44 Vinaphone Mua sim
49 0974.27.12.96   1,650,000 47 Viettel Mua sim
50 0786.06.1996   1,850,000 52 Mobifone Mua sim