Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.40.1995   1,440,000 1,150,000 53 Mobifone Mua sim
2 0799.74.1995   1,190,000 950,000 60 Mobifone Mua sim
3 0898.49.1995   1,500,000 1,200,000 62 Mobifone Mua sim
4 0898.48.1995   1,500,000 1,200,000 61 Mobifone Mua sim
5 0931.89.1995   6,750,000 5,400,000 54 Mobifone Mua sim
6 0869.12.06.95   1,880,000 1,500,000 46 Viettel Mua sim
7 0888.05.05.95   5,810,000 4,650,000 48 Vinaphone Mua sim
8 0869.05.11.95   1,880,000 1,500,000 44 Viettel Mua sim
9 0869.19.04.95   1,880,000 1,500,000 51 Viettel Mua sim
10 0978.06.10.95   1,880,000 1,500,000 45 Viettel Mua sim
11 0778.39.1995   4,310,000 3,450,000 58 Mobifone Mua sim
12 0869.18.10.95   1,880,000 1,500,000 47 Viettel Mua sim
13 0399.86.1995   7,500,000 6,000,000 59 Viettel Mua sim
14 0869.15.04.95   1,880,000 1,500,000 47 Viettel Mua sim
15 0778.30.11.95   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
16 0986.24.01.95   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
17 084.999.1995   10,600,000 8,500,000 63 Vinaphone Mua sim
18 0979.22.1995   15,900,000 14,300,000 53 Viettel Mua sim
19 0775.29.09.95   1,380,000 1,100,000 53 Mobifone Mua sim
20 038669.1995   7,500,000 6,000,000 56 Viettel Mua sim
21 0869.14.08.95   1,880,000 1,500,000 50 Viettel Mua sim
22 081.444.1995   9,380,000 7,500,000 45 Vinaphone Mua sim
23 0936.32.1995   7,500,000 6,000,000 47 Mobifone Mua sim
24 033555.1995   14,700,000 13,200,000 45 Viettel Mua sim
25 0782.21.02.95   1,380,000 1,100,000 36 Mobifone Mua sim
26 0869.18.02.95   1,880,000 1,500,000 48 Viettel Mua sim
27 0782.10.02.95   1,380,000 1,100,000 34 Mobifone Mua sim
28 0926.33.1995   7,500,000 6,000,000 47 Vietnamobile Mua sim
29 083779.1995   5,190,000 4,150,000 58 Vinaphone Mua sim
30 0869.18.04.95   1,880,000 1,500,000 50 Viettel Mua sim
31 084.333.1995   9,380,000 7,500,000 45 Vinaphone Mua sim
32 081.666.1995   14,700,000 13,200,000 51 Vinaphone Mua sim
33 0869.19.12.95   1,880,000 1,500,000 50 Viettel Mua sim
34 0869.18.06.95   1,880,000 1,500,000 52 Viettel Mua sim
35 097179.1995   12,200,000 11,000,000 57 Viettel Mua sim
36 0829.14.1995   2,440,000 1,950,000 48 Vinaphone Mua sim
37 0948.09.11.95   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
38 0786.64.1995   2,440,000 1,950,000 55 Mobifone Mua sim
39 0946.09.11.95   2,060,000 1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
40 0769.08.1995   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
41 0707.32.1995   3,500,000 2,800,000 43 Mobifone Mua sim
42 0965.14.01.95   2,190,000 1,750,000 40 Viettel Mua sim
43 0963.26.06.95   2,190,000 1,750,000 46 Viettel Mua sim
44 0914.28.12.95   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
45 0764.66.1995   2,880,000 2,300,000 53 Mobifone Mua sim
46 0962.05.02.95   2,190,000 1,750,000 38 Viettel Mua sim
47 0888.24.09.95   2,060,000 1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
48 0967.27.03.95   2,190,000 1,750,000 48 Viettel Mua sim
49 0777.92.1995   4,130,000 3,300,000 56 Mobifone Mua sim
50 0776.17.1995   2,440,000 1,950,000 52 Mobifone Mua sim