Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0799.74.1995   965,000 60 Mobifone Mua sim
2 0898.49.1995   1,140,000 62 Mobifone Mua sim
3 0869.19.12.95   1,500,000 50 Viettel Mua sim
4 038669.1995   6,000,000 56 Viettel Mua sim
5 0778.30.11.95   1,100,000 41 Mobifone Mua sim
6 0782.10.02.95   1,100,000 34 Mobifone Mua sim
7 0869.18.06.95   1,500,000 52 Viettel Mua sim
8 0782.21.02.95   1,100,000 36 Mobifone Mua sim
9 0888.05.05.95   4,650,000 48 Vinaphone Mua sim
10 0869.14.08.95   1,500,000 50 Viettel Mua sim
11 0778.39.1995   3,450,000 58 Mobifone Mua sim
12 0936.32.1995   6,000,000 47 Mobifone Mua sim
13 0399.86.1995   6,000,000 59 Viettel Mua sim
14 0869.18.02.95   1,500,000 48 Viettel Mua sim
15 0869.12.06.95   1,500,000 46 Viettel Mua sim
16 083779.1995   4,150,000 58 Vinaphone Mua sim
17 0926.33.1995   6,000,000 47 Vietnamobile Mua sim
18 0869.18.04.95   1,500,000 50 Viettel Mua sim
19 0869.15.04.95   1,500,000 47 Viettel Mua sim
20 0775.29.09.95   1,100,000 53 Mobifone Mua sim
21 0869.19.04.95   1,500,000 51 Viettel Mua sim
22 0978.06.10.95   1,500,000 45 Viettel Mua sim
23 0869.18.10.95   1,500,000 47 Viettel Mua sim
24 0888.17.03.95   1,550,000 49 Vinaphone Mua sim
25 0963.26.06.95   1,650,000 46 Viettel Mua sim
26 0704.41.1995   1,850,000 40 Mobifone Mua sim
27 0564.10.1995   930,000 40 Vietnamobile Mua sim
28 0764.66.1995   2,100,000 53 Mobifone Mua sim
29 0336.161.295   930,000 36 Viettel Mua sim
30 0583.47.1995   930,000 51 Vietnamobile Mua sim
31 0798.22.1995   2,100,000 52 Mobifone Mua sim
32 0888.09.12.95   1,550,000 50 Vinaphone Mua sim
33 0853.41.1995   1,850,000 45 Vinaphone Mua sim
34 0989.14.09.95   2,800,000 54 Viettel Mua sim
35 0938.17.02.95   1,275,000 44 Mobifone Mua sim
36 0888.25.02.95   1,550,000 47 Vinaphone Mua sim
37 0333.05.11.95   1,850,000 30 Viettel Mua sim
38 0703.65.1995   1,850,000 45 Mobifone Mua sim
39 0915.01.04.95   1,550,000 34 Vinaphone Mua sim
40 0948.09.11.95   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
41 0969.28.04.95   1,750,000 52 Viettel Mua sim
42 0914.28.02.95   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
43 0766.15.1995   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
44 0888.06.01.95   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
45 0977.23.01.95   1,750,000 43 Viettel Mua sim
46 0962.05.02.95   1,650,000 38 Viettel Mua sim
47 0946.09.11.95   1,550,000 44 Vinaphone Mua sim
48 0967.27.03.95   1,650,000 48 Viettel Mua sim
49 0333.05.10.95   1,850,000 29 Viettel Mua sim
50 0944.09.06.95   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim