Sim năm sinh 1994

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0965.17.12.94   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
2 083.222.1994   10,600,000 8,500,000 40 Vinaphone Mua sim
3 083779.1994   5,190,000 4,150,000 57 Vinaphone Mua sim
4 0869.04.10.94   1,750,000 1,400,000 41 Viettel Mua sim
5 0778.39.1994   4,310,000 3,450,000 57 Mobifone Mua sim
6 0965.11.07.94   2,250,000 1,800,000 42 Viettel Mua sim
7 033838.1994   8,750,000 7,000,000 48 Viettel Mua sim
8 0869.19.11.94   1,880,000 1,500,000 48 Viettel Mua sim
9 084.666.1994   8,750,000 7,000,000 53 Vinaphone Mua sim
10 083777.1994   7,750,000 6,200,000 55 Vinaphone Mua sim
11 084.333.1994   8,130,000 6,500,000 44 Vinaphone Mua sim
12 0869.66.1994   8,750,000 7,000,000 58 Viettel Mua sim
13 085886.1994   5,560,000 4,450,000 58 Vinaphone Mua sim
14 0969.01.03.94   1,880,000 1,500,000 41 Viettel Mua sim
15 036668.1994   8,750,000 7,000,000 52 Viettel Mua sim
16 084.777.1994   9,380,000 7,500,000 56 Vinaphone Mua sim
17 0903.05.1994   12,500,000 10,000,000 40 Mobifone Mua sim
18 081.444.1994   9,500,000 7,600,000 44 Vinaphone Mua sim
19 0869.04.02.94   2,250,000 1,800,000 42 Viettel Mua sim
20 0869.01.07.94   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
21 0886.30.10.94   3,310,000 2,650,000 39 Vinaphone Mua sim
22 0869.13.05.94   1,880,000 1,500,000 45 Viettel Mua sim
23 0373.18.12.94   1,380,000 1,100,000 38 Viettel Mua sim
24 0799.68.1994   5,810,000 4,650,000 62 Mobifone Mua sim
25 0869.13.02.94   1,880,000 1,500,000 42 Viettel Mua sim
26 0869.18.10.94   1,880,000 1,500,000 46 Viettel Mua sim
27 0982.19.01.94   2,190,000 1,750,000 43 Viettel Mua sim
28 0769.06.1994   2,440,000 1,950,000 51 Mobifone Mua sim
29 0888.13.11.94   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
30 0774.13.1994   2,440,000 1,950,000 45 Mobifone Mua sim
31 0825.01.06.94   900,000 720,000 35 Vinaphone Mua sim
32 0888.09.02.94   2,060,000 1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
33 0888.26.10.94   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
34 0333.07.08.94   2,440,000 1,950,000 37 Viettel Mua sim
35 0828.19.02.94   1,080,000 860,000 43 Vinaphone Mua sim
36 0798.22.1994   2,880,000 2,300,000 51 Mobifone Mua sim
37 0365.46.1994   2,440,000 1,950,000 47 Viettel Mua sim
38 0795.04.1994   2,440,000 1,950,000 48 Mobifone Mua sim
39 0818.01.1994   6,630,000 5,300,000 41 Vinaphone Mua sim
40 0836.13.10.94   900,000 720,000 35 Vinaphone Mua sim
41 0564.09.1994   1,160,000 930,000 47 Vietnamobile Mua sim
42 0963.09.06.94   2,190,000 1,750,000 46 Viettel Mua sim
43 0707.32.1994   3,500,000 2,800,000 42 Mobifone Mua sim
44 0786.60.1994   1,690,000 1,350,000 50 Mobifone Mua sim
45 0901.25.09.94   2,750,000 2,200,000 39 Mobifone Mua sim
46 0769.62.1994   2,440,000 1,950,000 53 Mobifone Mua sim
47 0888.08.11.94   2,060,000 1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
48 0777.81.1994   4,130,000 3,300,000 53 Mobifone Mua sim
49 0785.29.1994   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
50 0859.09.01.94   900,000 720,000 45 Vinaphone Mua sim