Sim năm sinh 1994

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.52.1994   1,000,000 55 Mobifone Mua sim
2 093187.1994   2,500,000 51 Mobifone Mua sim
3 0931.89.1994   5,500,000 53 Mobifone Mua sim
4 0706.06.06.94   1,100,000 38 Mobifone Mua sim
5 0706.07.08.94   1,000,000 41 Mobifone Mua sim
6 0903.05.1994   10,000,000 40 Mobifone Mua sim
7 0869.01.07.94   1,800,000 44 Viettel Mua sim
8 033838.1994   7,000,000 48 Viettel Mua sim
9 0886.30.10.94   2,650,000 39 Vinaphone Mua sim
10 0778.39.1994   3,450,000 57 Mobifone Mua sim
11 085886.1994   4,450,000 58 Vinaphone Mua sim
12 0373.18.12.94   1,100,000 38 Viettel Mua sim
13 0869.13.05.94   1,500,000 45 Viettel Mua sim
14 0869.18.10.94   1,500,000 46 Viettel Mua sim
15 0869.04.10.94   1,400,000 41 Viettel Mua sim
16 083779.1994   4,150,000 57 Vinaphone Mua sim
17 0869.19.11.94   1,500,000 48 Viettel Mua sim
18 0799.68.1994   4,650,000 62 Mobifone Mua sim
19 0869.04.02.94   1,800,000 42 Viettel Mua sim
20 083777.1994   6,200,000 55 Vinaphone Mua sim
21 0869.13.02.94   1,500,000 42 Viettel Mua sim
22 036668.1994   7,000,000 52 Viettel Mua sim
23 0707.83.1994   2,600,000 48 Mobifone Mua sim
24 0333.07.09.94   1,850,000 38 Viettel Mua sim
25 0769.62.1994   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
26 0764.98.1994   1,850,000 57 Mobifone Mua sim
27 0855.51.1994   1,850,000 47 Vinaphone Mua sim
28 0969.17.03.94   1,750,000 48 Viettel Mua sim
29 0777.81.1994   3,000,000 53 Mobifone Mua sim
30 0938.04.09.94   1,275,000 46 Mobifone Mua sim
31 0827.97.1994   1,850,000 56 Vinaphone Mua sim
32 0888.1000.94   755,000 38 Vinaphone Mua sim
33 0829.14.1994   1,850,000 47 Vinaphone Mua sim
34 0853.09.09.94   1,125,000 47 Vinaphone Mua sim
35 0583.75.1994   930,000 51 Vietnamobile Mua sim
36 0786.03.1994   1,850,000 47 Mobifone Mua sim
37 0765.76.1994   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
38 0377.290.294   650,000 43 Viettel Mua sim
39 0974.09.02.94   1,650,000 44 Viettel Mua sim
40 0795.04.1994   1,850,000 48 Mobifone Mua sim
41 0888.05.02.94   1,550,000 44 Vinaphone Mua sim
42 0587.65.1994   930,000 54 Vietnamobile Mua sim
43 0769.06.1994   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
44 0333.07.08.94   1,850,000 37 Viettel Mua sim
45 0962.18.03.94   1,650,000 42 Viettel Mua sim
46 0357.81.1994   1,850,000 47 Viettel Mua sim
47 0888.30.12.94   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
48 0786.32.1994   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
49 0784.45.1994   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
50 0707.32.1994   2,600,000 42 Mobifone Mua sim