Sim Năm Sinh 1994

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 085.777.1994 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 093.777.1994 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0357.97.1994 2.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0786.03.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0786.67.1994 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0798.22.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0703.47.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0587.65.1994 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
9 0786.32.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0707.32.1994 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0827.97.1994 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0855.51.1994 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0795.04.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0785.29.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0703.25.1994 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0583.75.1994 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
17 077.5.02.1994 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0786.60.1994 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0707.87.1994 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0769.06.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0385.73.1994 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0764.66.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0777.81.1994 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0797.47.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0774.13.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0765.85.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0567.72.1994 880.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
28 0708.76.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0779.78.1994 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0765.76.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0564.09.1994 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
32 0789.97.1994 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 07.9993.1994 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0784.45.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0583.42.1994 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
36 0769.62.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0764.98.1994 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0707.80.1994 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0797.59.1994 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0707.83.1994 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0829.14.1994 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 08.5555.1994 16.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 083.523.1994 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 09.1981.1994 6.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0817.36.1994 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 082889.1994 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 082.885.1994 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0839.88.1994 1.925.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0825.95.1994 5.030.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 085.668.1994 1.625.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua