Sim năm sinh 1994

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.31.1994   1,440,000 1,150,000 52 Mobifone Mua sim
2 0931.89.1994   6,750,000 5,400,000 53 Mobifone Mua sim
3 0898.52.1994   1,500,000 1,200,000 55 Mobifone Mua sim
4 0931.87.1994   3,130,000 2,500,000 51 Mobifone Mua sim
5 033838.1994   8,750,000 7,000,000 48 Viettel Mua sim
6 0869.01.07.94   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
7 0869.04.02.94   2,250,000 1,800,000 42 Viettel Mua sim
8 085886.1994   5,560,000 4,450,000 58 Vinaphone Mua sim
9 0903.05.1994   12,500,000 10,000,000 40 Mobifone Mua sim
10 083779.1994   5,190,000 4,150,000 57 Vinaphone Mua sim
11 084.333.1994   8,130,000 6,500,000 44 Vinaphone Mua sim
12 0869.04.08.94   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
13 0869.13.05.94   1,880,000 1,500,000 45 Viettel Mua sim
14 0886.30.10.94   3,310,000 2,650,000 39 Vinaphone Mua sim
15 0965.17.12.94   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
16 0373.18.12.94   1,380,000 1,100,000 38 Viettel Mua sim
17 0869.04.10.94   1,750,000 1,400,000 41 Viettel Mua sim
18 0869.66.1994   8,750,000 7,000,000 58 Viettel Mua sim
19 084.777.1994   9,380,000 7,500,000 56 Vinaphone Mua sim
20 0778.39.1994   4,310,000 3,450,000 57 Mobifone Mua sim
21 083777.1994   7,750,000 6,200,000 55 Vinaphone Mua sim
22 0869.19.11.94   1,880,000 1,500,000 48 Viettel Mua sim
23 081.444.1994   9,500,000 7,600,000 44 Vinaphone Mua sim
24 0969.01.03.94   1,880,000 1,500,000 41 Viettel Mua sim
25 036668.1994   8,750,000 7,000,000 52 Viettel Mua sim
26 0799.68.1994   5,810,000 4,650,000 62 Mobifone Mua sim
27 0869.13.02.94   1,880,000 1,500,000 42 Viettel Mua sim
28 083.222.1994   10,600,000 8,500,000 40 Vinaphone Mua sim
29 084.666.1994   8,750,000 7,000,000 53 Vinaphone Mua sim
30 0869.18.10.94   1,880,000 1,500,000 46 Viettel Mua sim
31 0965.11.07.94   2,250,000 1,800,000 42 Viettel Mua sim
32 0797.47.1994   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim
33 0888.26.10.94   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
34 0765.76.1994   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
35 0931.21.03.94   1,560,000 1,250,000 32 Mobifone Mua sim
36 0888.1000.94   1,030,000 826,000 38 Vinaphone Mua sim
37 0769.62.1994   2,440,000 1,950,000 53 Mobifone Mua sim
38 0888.09.02.94   2,060,000 1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
39 0383.92.1994   2,440,000 1,950,000 48 Viettel Mua sim
40 0938.06.10.94   1,830,000 1,463,000 40 Mobifone Mua sim
41 0974.09.02.94   2,190,000 1,750,000 44 Viettel Mua sim
42 0975.26.12.94   2,190,000 1,750,000 45 Viettel Mua sim
43 0969.01.08.94   2,310,000 1,850,000 46 Viettel Mua sim
44 0798.22.1994   2,880,000 2,300,000 51 Mobifone Mua sim
45 0707.32.1994   3,500,000 2,800,000 42 Mobifone Mua sim
46 0828.19.02.94   1,140,000 910,000 43 Vinaphone Mua sim
47 0365.46.1994   2,440,000 1,950,000 47 Viettel Mua sim
48 0938.08.07.94   1,560,000 1,250,000 48 Mobifone Mua sim
49 0779.78.1994   2,880,000 2,300,000 61 Mobifone Mua sim
50 0888.13.11.94   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim