Sim Năm Sinh 1993

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0379.86.1993 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0865.11.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0975.78.1993 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0962.02.1993 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0388.55.1993 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0972.02.1993 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0388.39.1993 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0987.06.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0327.79.1993 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0978.36.1993 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0961.63.1993 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0386.68.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 085.777.1993 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 077777.1993 45.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 076.444.1993 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0788.46.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0786.70.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 077.5.02.1993 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0784.34.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0785.97.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0764.98.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0707.86.1993 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0707.33.1993 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0584.20.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
25 0829.14.1993 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 07.9993.1993 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0777.81.1993 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0587.43.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
29 0773.71.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0774.63.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0768.60.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0766.15.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0587.66.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
34 0785.19.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0769.61.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0707.81.1993 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0797.59.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0703.25.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0797.71.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0784.88.1993 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0786.50.1993 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0764.08.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0796.06.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0703.61.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0365.46.1993 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0587.75.1993 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
47 0786.67.1993 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0764.52.1993 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0765.77.1993 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0823.96.1993 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua