Sim năm sinh 1993

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0931.87.1993   3,130,000 2,500,000 50 Mobifone Mua sim
2 0931.89.1993   6,750,000 5,400,000 52 Mobifone Mua sim
3 0868.03.06.93   2,250,000 1,800,000 43 Viettel Mua sim
4 0793.23.06.93   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
5 0795.28.07.93   1,380,000 1,100,000 50 Mobifone Mua sim
6 0795.26.11.93   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
7 0795.28.04.93   1,380,000 1,100,000 47 Mobifone Mua sim
8 0869.15.06.93   1,880,000 1,500,000 47 Viettel Mua sim
9 085886.1993   6,060,000 4,850,000 57 Vinaphone Mua sim
10 0795.26.07.93   1,380,000 1,100,000 48 Mobifone Mua sim
11 0389.66.1993   8,750,000 7,000,000 54 Viettel Mua sim
12 0869.05.07.93   2,250,000 1,800,000 47 Viettel Mua sim
13 0793.22.06.93   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
14 0869.12.05.93   1,880,000 1,500,000 43 Viettel Mua sim
15 0795.28.02.93   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
16 081368.1993   12,500,000 10,000,000 48 Vinaphone Mua sim
17 0795.28.08.93   1,380,000 1,100,000 51 Mobifone Mua sim
18 0795.25.12.93   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
19 0829.19.1993   3,940,000 3,150,000 51 Vinaphone Mua sim
20 0793.31.07.93   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
21 0869.01.07.93   2,250,000 1,800,000 43 Viettel Mua sim
22 0795.26.12.93   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
23 0795.26.04.93   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
24 0886.30.10.93   3,310,000 2,650,000 38 Vinaphone Mua sim
25 081.444.1993   8,750,000 7,000,000 43 Vinaphone Mua sim
26 0795.26.02.93   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
27 0869.15.02.93   1,880,000 1,500,000 43 Viettel Mua sim
28 033939.1993   11,300,000 9,000,000 49 Viettel Mua sim
29 0795.26.09.93   1,380,000 1,100,000 50 Mobifone Mua sim
30 0793.28.05.93   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
31 0868.16.01.93   2,250,000 1,800,000 42 Viettel Mua sim
32 0905.09.1993   14,700,000 13,200,000 45 Mobifone Mua sim
33 0795.27.01.93   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
34 0778.39.1993   4,940,000 3,950,000 56 Mobifone Mua sim
35 0886.70.1993   3,940,000 3,150,000 51 Vinaphone Mua sim
36 0795.26.10.93   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
37 0909.86.1993   12,500,000 10,000,000 54 Mobifone Mua sim
38 083777.1993   7,750,000 6,200,000 54 Vinaphone Mua sim
39 0795.28.03.93   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
40 0869.02.12.93   1,750,000 1,400,000 40 Viettel Mua sim
41 0869.18.06.93   1,750,000 1,400,000 50 Viettel Mua sim
42 0795.28.09.93   1,380,000 1,100,000 52 Mobifone Mua sim
43 090444.1993   11,300,000 9,000,000 43 Mobifone Mua sim
44 0795.28.01.93   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
45 0333.05.11.93   2,440,000 1,950,000 28 Viettel Mua sim
46 0774.63.1993   2,440,000 1,950,000 49 Mobifone Mua sim
47 0888.27.02.93   2,060,000 1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
48 0583.38.1993   1,230,000 980,000 49 Vietnamobile Mua sim
49 0966.27.05.93   2,310,000 1,850,000 47 Viettel Mua sim
50 0967.27.02.93   2,190,000 1,750,000 45 Viettel Mua sim