Sim năm sinh 1993

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0869.15.06.93   1,880,000 1,500,000 47 Viettel Mua sim
2 0793.28.05.93   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
3 0795.26.09.93   1,380,000 1,100,000 50 Mobifone Mua sim
4 0795.28.03.93   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
5 0869.12.05.93   1,880,000 1,500,000 43 Viettel Mua sim
6 081368.1993   12,500,000 10,000,000 48 Vinaphone Mua sim
7 0795.25.12.93   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
8 0795.28.04.93   1,380,000 1,100,000 47 Mobifone Mua sim
9 090444.1993   11,300,000 9,000,000 43 Mobifone Mua sim
10 0869.15.02.93   1,880,000 1,500,000 43 Viettel Mua sim
11 0829.19.1993   3,940,000 3,150,000 51 Vinaphone Mua sim
12 0793.23.06.93   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
13 081.444.1993   8,750,000 7,000,000 43 Vinaphone Mua sim
14 0795.28.07.93   1,380,000 1,100,000 50 Mobifone Mua sim
15 0869.02.12.93   1,750,000 1,400,000 40 Viettel Mua sim
16 0905.09.1993   14,700,000 13,200,000 45 Mobifone Mua sim
17 0793.31.07.93   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
18 0869.05.07.93   2,250,000 1,800,000 47 Viettel Mua sim
19 0795.28.09.93   1,380,000 1,100,000 52 Mobifone Mua sim
20 0793.22.06.93   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
21 0389.66.1993   8,750,000 7,000,000 54 Viettel Mua sim
22 0886.70.1993   3,940,000 3,150,000 51 Vinaphone Mua sim
23 0795.26.10.93   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
24 0868.16.01.93   2,250,000 1,800,000 42 Viettel Mua sim
25 0795.26.04.93   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
26 0778.39.1993   4,940,000 3,950,000 56 Mobifone Mua sim
27 0795.28.08.93   1,380,000 1,100,000 51 Mobifone Mua sim
28 0795.28.01.93   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
29 0909.86.1993   12,500,000 10,000,000 54 Mobifone Mua sim
30 0868.03.06.93   2,250,000 1,800,000 43 Viettel Mua sim
31 0795.26.02.93   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
32 0906.79.1993   8,750,000 7,000,000 53 Mobifone Mua sim
33 083777.1993   7,750,000 6,200,000 54 Vinaphone Mua sim
34 0795.26.12.93   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
35 0869.18.06.93   1,750,000 1,400,000 50 Viettel Mua sim
36 033939.1993   11,300,000 9,000,000 49 Viettel Mua sim
37 0795.26.11.93   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
38 0795.27.01.93   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
39 0795.26.07.93   1,380,000 1,100,000 48 Mobifone Mua sim
40 0886.30.10.93   3,310,000 2,650,000 38 Vinaphone Mua sim
41 0795.28.02.93   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
42 085886.1993   6,060,000 4,850,000 57 Vinaphone Mua sim
43 0869.01.07.93   2,250,000 1,800,000 43 Viettel Mua sim
44 0888.01.05.93   2,060,000 1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
45 0774.63.1993   2,440,000 1,950,000 49 Mobifone Mua sim
46 0587.66.1993   1,160,000 930,000 54 Vietnamobile Mua sim
47 0888.27.02.93   2,060,000 1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
48 0853.09.09.93   1,940,000 1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
49 0916.25.06.93   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
50 0584.20.1993   1,160,000 930,000 41 Vietnamobile Mua sim