Sim năm sinh 1992

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.49.1992   1,000,000 59 Mobifone Mua sim
2 0898.34.1992   930,000 53 Mobifone Mua sim
3 0706.07.08.92   1,250,000 39 Mobifone Mua sim
4 0869.08.11.92   1,500,000 44 Viettel Mua sim
5 0795.26.05.92   1,100,000 45 Mobifone Mua sim
6 0795.26.02.92   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
7 0793.30.06.92   1,100,000 39 Mobifone Mua sim
8 0869.15.01.92   1,500,000 41 Viettel Mua sim
9 0869.11.03.92   1,500,000 39 Viettel Mua sim
10 0793.20.02.92   1,100,000 34 Mobifone Mua sim
11 0869.14.11.92   1,500,000 41 Viettel Mua sim
12 0793.20.04.92   1,100,000 36 Mobifone Mua sim
13 0795.25.07.92   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
14 0795.26.09.92   1,100,000 49 Mobifone Mua sim
15 0869.04.10.92   1,500,000 39 Viettel Mua sim
16 0886.63.1992   4,650,000 52 Vinaphone Mua sim
17 0336.33.1992   9,000,000 39 Viettel Mua sim
18 0795.25.10.92   1,100,000 40 Mobifone Mua sim
19 0795.28.08.92   1,100,000 50 Mobifone Mua sim
20 0795.26.06.92   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
21 0869.15.02.92   1,500,000 42 Viettel Mua sim
22 083777.1992   6,200,000 53 Vinaphone Mua sim
23 0795.28.02.92   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
24 0869.06.04.92   1,400,000 44 Viettel Mua sim
25 0778.39.1992   3,450,000 55 Mobifone Mua sim
26 0793.22.07.92   1,100,000 41 Mobifone Mua sim
27 085886.1992   4,450,000 56 Vinaphone Mua sim
28 0908.02.1992   13,200,000 40 Mobifone Mua sim
29 0795.26.12.92   1,100,000 43 Mobifone Mua sim
30 0795.26.10.92   1,100,000 41 Mobifone Mua sim
31 0795.25.12.92   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
32 0869.18.08.92   1,500,000 51 Viettel Mua sim
33 0869.01.08.92   1,800,000 43 Viettel Mua sim
34 0793.26.06.92   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
35 0793.20.06.92   1,100,000 38 Mobifone Mua sim
36 0869.13.06.92   1,500,000 44 Viettel Mua sim
37 0869.15.04.92   1,500,000 44 Viettel Mua sim
38 0901.15.1992   7,000,000 37 Mobifone Mua sim
39 0886.73.1992   3,650,000 53 Vinaphone Mua sim
40 0869.14.10.92   1,500,000 40 Viettel Mua sim
41 0795.27.04.92   1,100,000 45 Mobifone Mua sim
42 0707.81.1992   2,600,000 44 Mobifone Mua sim
43 0786.57.1992   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
44 0888.29.07.92   1,550,000 53 Vinaphone Mua sim
45 0917.22.01.92   1,550,000 33 Vinaphone Mua sim
46 0703.65.1992   1,850,000 42 Mobifone Mua sim
47 0585.77.1992   1,350,000 53 Vietnamobile Mua sim
48 0365.46.1992   1,850,000 45 Viettel Mua sim
49 0767.53.1992   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
50 0786.06.1992   1,850,000 48 Mobifone Mua sim