Sim năm sinh 1992

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0931.87.1992   3,130,000 2,500,000 49 Mobifone Mua sim
2 0898.34.1992   1,440,000 1,150,000 53 Mobifone Mua sim
3 0898.49.1992   1,500,000 1,200,000 59 Mobifone Mua sim
4 0931.89.1992   6,750,000 5,400,000 51 Mobifone Mua sim
5 0795.28.02.92   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
6 0795.26.06.92   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
7 083777.1992   7,750,000 6,200,000 53 Vinaphone Mua sim
8 0793.20.02.92   1,380,000 1,100,000 34 Mobifone Mua sim
9 0869.15.02.92   1,880,000 1,500,000 42 Viettel Mua sim
10 0869.11.03.92   1,880,000 1,500,000 39 Viettel Mua sim
11 084.222.1992   9,380,000 7,500,000 39 Vinaphone Mua sim
12 081999.1992   20,200,000 18,150,000 57 Vinaphone Mua sim
13 0869.06.04.92   1,750,000 1,400,000 44 Viettel Mua sim
14 0886.63.1992   5,810,000 4,650,000 52 Vinaphone Mua sim
15 082.444.1992   9,380,000 7,500,000 43 Vinaphone Mua sim
16 0795.25.10.92   1,380,000 1,100,000 40 Mobifone Mua sim
17 032668.1992   8,750,000 7,000,000 46 Viettel Mua sim
18 0795.27.04.92   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
19 0795.26.05.92   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
20 0869.13.06.92   1,880,000 1,500,000 44 Viettel Mua sim
21 0795.25.12.92   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
22 039886.1992   8,130,000 6,500,000 55 Viettel Mua sim
23 0795.28.08.92   1,380,000 1,100,000 50 Mobifone Mua sim
24 085.222.1992   10,600,000 8,500,000 40 Vinaphone Mua sim
25 083.666.1992   14,700,000 13,200,000 50 Vinaphone Mua sim
26 0869.14.11.92   1,880,000 1,500,000 41 Viettel Mua sim
27 0793.26.06.92   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
28 0795.26.02.92   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
29 084.666.1992   8,750,000 7,000,000 51 Vinaphone Mua sim
30 0908.02.1992   14,700,000 13,200,000 40 Mobifone Mua sim
31 035567.1992   7,500,000 6,000,000 47 Viettel Mua sim
32 0778.39.1992   4,310,000 3,450,000 55 Mobifone Mua sim
33 0795.26.10.92   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
34 0869.18.08.92   1,880,000 1,500,000 51 Viettel Mua sim
35 0869.04.10.92   1,880,000 1,500,000 39 Viettel Mua sim
36 0793.20.06.92   1,380,000 1,100,000 38 Mobifone Mua sim
37 0869.01.08.92   2,250,000 1,800,000 43 Viettel Mua sim
38 085886.1992   5,560,000 4,450,000 56 Vinaphone Mua sim
39 0793.30.06.92   1,380,000 1,100,000 39 Mobifone Mua sim
40 0869.15.01.92   1,880,000 1,500,000 41 Viettel Mua sim
41 0336.33.1992   11,300,000 9,000,000 39 Viettel Mua sim
42 096779.1992   11,300,000 9,000,000 59 Viettel Mua sim
43 0795.26.09.92   1,380,000 1,100,000 49 Mobifone Mua sim
44 0869.08.11.92   1,880,000 1,500,000 44 Viettel Mua sim
45 0793.22.07.92   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
46 0795.26.12.92   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
47 0793.20.04.92   1,380,000 1,100,000 36 Mobifone Mua sim
48 0795.25.07.92   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
49 0869.14.10.92   1,880,000 1,500,000 40 Viettel Mua sim
50 0886.73.1992   4,560,000 3,650,000 53 Vinaphone Mua sim