Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.818.1991   5,500,000 4,400,000 53 Mobifone Mua sim
2 070.326.1991   2,130,000 1,700,000 38 Mobifone Mua sim
3 076.704.1991   1,250,000 1,000,000 44 Mobifone Mua sim
4 079.345.1991   5,750,000 4,600,000 48 Mobifone Mua sim
5 079.444.1991   2,880,000 2,300,000 48 Mobifone Mua sim
6 070.445.1991   1,250,000 1,000,000 40 Mobifone Mua sim
7 079.222.1991   12,400,000 9,900,000 42 Mobifone Mua sim
8 079.868.1991   8,250,000 6,600,000 58 Mobifone Mua sim
9 070.316.1991   2,130,000 1,700,000 37 Mobifone Mua sim
10 070.333.1991   8,250,000 6,600,000 36 Mobifone Mua sim
11 079.858.1991   2,880,000 2,300,000 57 Mobifone Mua sim
12 078.333.1991   6,500,000 5,200,000 44 Mobifone Mua sim
13 079.779.1991   7,250,000 5,800,000 59 Mobifone Mua sim
14 0869.13.02.91   1,880,000 1,500,000 39 Viettel Mua sim
15 0795.26.11.91   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
16 0869.15.01.91   1,750,000 1,400,000 40 Viettel Mua sim
17 0793.21.02.91   1,380,000 1,100,000 34 Mobifone Mua sim
18 0869.15.04.91   2,250,000 1,800,000 43 Viettel Mua sim
19 0869.15.02.91   1,880,000 1,500,000 41 Viettel Mua sim
20 0869.04.02.91   2,250,000 1,800,000 39 Viettel Mua sim
21 039268.1991   7,500,000 6,000,000 48 Viettel Mua sim
22 083777.1991   7,750,000 6,200,000 52 Vinaphone Mua sim
23 0793.21.03.91   1,380,000 1,100,000 35 Mobifone Mua sim
24 0795.25.06.91   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
25 0795.28.06.91   1,380,000 1,100,000 47 Mobifone Mua sim
26 0866.21.11.91   3,310,000 2,650,000 35 Viettel Mua sim
27 0869.02.03.91   2,250,000 1,800,000 38 Viettel Mua sim
28 0795.26.04.91   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
29 0795.27.12.91   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
30 0383.22.1991   5,810,000 4,650,000 38 Viettel Mua sim
31 0793.29.03.91   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
32 0793.22.06.91   1,380,000 1,100,000 39 Mobifone Mua sim
33 0778.39.1991   5,690,000 4,550,000 54 Mobifone Mua sim
34 0869.13.03.91   1,880,000 1,500,000 40 Viettel Mua sim
35 083779.1991   5,560,000 4,450,000 54 Vinaphone Mua sim
36 0793.21.07.91   1,380,000 1,100,000 39 Mobifone Mua sim
37 0869.18.09.91   1,880,000 1,500,000 51 Viettel Mua sim
38 0795.26.10.91   1,380,000 1,100,000 40 Mobifone Mua sim
39 0795.27.01.91   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
40 0389.66.1991   8,750,000 7,000,000 52 Viettel Mua sim
41 0795.26.06.91   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
42 0869.15.07.91   1,880,000 1,500,000 46 Viettel Mua sim
43 0869.05.07.91   2,250,000 1,800,000 45 Viettel Mua sim
44 0795.26.12.91   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
45 0795.25.05.91   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
46 0795.28.05.91   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
47 0869.11.02.91   1,880,000 1,500,000 37 Viettel Mua sim
48 0942.09.08.91   2,060,000 1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
49 0372.21.06.91   1,160,000 930,000 31 Viettel Mua sim
50 0708.76.1991   2,880,000 2,300,000 48 Mobifone Mua sim