Sim Năm Sinh 1991

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0703.26.1991 1.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0703.16.1991 1.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0704.45.1991 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0767.04.1991 990.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0703.47.1991 700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 077777.1991 45.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0786.67.1991 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0583.34.1991 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
13 0773.90.1991 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0707.82.1991 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0784.73.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0829.14.1991 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0385.73.1991 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0784.45.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0777.05.1991 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0813.34.1991 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0707.35.1991 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 077.5.02.1991 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0397.83.1991 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 07.9993.1991 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0764.991.991 16.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0798.93.1991 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0785.991.991 16.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0704.41.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0798.23.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0708.76.1991 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0786.01.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0853.41.1991 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0786.06.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0703.25.1991 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0797.59.1991 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0785.94.1991 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0777.81.1991 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 085.345.1991 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 082.557.1991 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0823.98.1991 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 082.666.1991 5.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0828.95.1991 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0828.93.1991 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 085.494.1991 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0839.66.1991 1.970.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 081775.1991 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 082.246.1991 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0833.991.991 13.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0843.991.991 6.080.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 082.886.1991 4.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua