Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.222.1991   12,400,000 9,900,000 42 Mobifone Mua sim
2 079.818.1991   5,500,000 4,400,000 53 Mobifone Mua sim
3 070.445.1991   1,250,000 1,000,000 40 Mobifone Mua sim
4 079.858.1991   2,880,000 2,300,000 57 Mobifone Mua sim
5 070.333.1991   8,250,000 6,600,000 36 Mobifone Mua sim
6 079.444.1991   2,880,000 2,300,000 48 Mobifone Mua sim
7 079.868.1991   8,250,000 6,600,000 58 Mobifone Mua sim
8 076.704.1991   1,250,000 1,000,000 44 Mobifone Mua sim
9 070.326.1991   2,130,000 1,700,000 38 Mobifone Mua sim
10 079.779.1991   7,250,000 5,800,000 59 Mobifone Mua sim
11 078.333.1991   6,500,000 5,200,000 44 Mobifone Mua sim
12 079.345.1991   5,750,000 4,600,000 48 Mobifone Mua sim
13 070.316.1991   2,130,000 1,700,000 37 Mobifone Mua sim
14 0901.40.1991   2,500,000 2,000,000 34 Mobifone Mua sim
15 0898.41.1991   1,440,000 1,150,000 50 Mobifone Mua sim
16 0903.35.1991   5,250,000 4,200,000 40 Mobifone Mua sim
17 0898.30.1991   1,440,000 1,150,000 48 Mobifone Mua sim
18 0898.40.1991   1,440,000 1,150,000 49 Mobifone Mua sim
19 0898.42.1991   1,440,000 1,150,000 51 Mobifone Mua sim
20 0898.14.1991   1,560,000 1,250,000 50 Mobifone Mua sim
21 0898.46.1991   1,560,000 1,250,000 55 Mobifone Mua sim
22 0898.52.1991   1,690,000 1,350,000 52 Mobifone Mua sim
23 0898.34.1991   1,440,000 1,150,000 52 Mobifone Mua sim
24 0898.54.1991   1,440,000 1,150,000 54 Mobifone Mua sim
25 0898.43.1991   1,440,000 1,150,000 52 Mobifone Mua sim
26 0903.87.1991   4,380,000 3,500,000 47 Mobifone Mua sim
27 0898.53.1991   1,560,000 1,250,000 53 Mobifone Mua sim
28 0383.22.1991   5,810,000 4,650,000 38 Viettel Mua sim
29 0795.27.01.91   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
30 0338.55.1991   5,810,000 4,650,000 44 Viettel Mua sim
31 0795.25.05.91   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
32 0869.11.02.91   1,880,000 1,500,000 37 Viettel Mua sim
33 083777.1991   7,750,000 6,200,000 52 Vinaphone Mua sim
34 0795.26.10.91   1,380,000 1,100,000 40 Mobifone Mua sim
35 0869.04.02.91   2,250,000 1,800,000 39 Viettel Mua sim
36 083779.1991   5,560,000 4,450,000 54 Vinaphone Mua sim
37 0795.28.06.91   1,380,000 1,100,000 47 Mobifone Mua sim
38 0795.26.04.91   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
39 0869.15.04.91   2,250,000 1,800,000 43 Viettel Mua sim
40 0793.21.02.91   1,380,000 1,100,000 34 Mobifone Mua sim
41 0869.15.07.91   1,880,000 1,500,000 46 Viettel Mua sim
42 0869.13.03.91   1,880,000 1,500,000 40 Viettel Mua sim
43 039268.1991   7,500,000 6,000,000 48 Viettel Mua sim
44 0793.22.06.91   1,380,000 1,100,000 39 Mobifone Mua sim
45 0869.15.02.91   1,880,000 1,500,000 41 Viettel Mua sim
46 0869.02.03.91   2,250,000 1,800,000 38 Viettel Mua sim
47 0869.05.07.91   2,250,000 1,800,000 45 Viettel Mua sim
48 096789.1991   61,100,000 55,000,000 59 Viettel Mua sim
49 0793.21.03.91   1,380,000 1,100,000 35 Mobifone Mua sim
50 0795.28.05.91   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim