Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.42.1991   1,105,000 51 Mobifone Mua sim
2 0898.34.1991   1,105,000 52 Mobifone Mua sim
3 0898.41.1991   1,105,000 50 Mobifone Mua sim
4 0898.53.1991   1,000,000 53 Mobifone Mua sim
5 0898.46.1991   1,175,000 55 Mobifone Mua sim
6 0903.35.1991   4,800,000 40 Mobifone Mua sim
7 0898.52.1991   1,070,000 52 Mobifone Mua sim
8 0903.87.1991   3,500,000 47 Mobifone Mua sim
9 0898.14.1991   1,175,000 50 Mobifone Mua sim
10 0898.40.1991   930,000 49 Mobifone Mua sim
11 0706.05.06.91   950,000 34 Mobifone Mua sim
12 0795.28.05.91   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
13 0869.11.02.91   1,500,000 37 Viettel Mua sim
14 083777.1991   6,200,000 52 Vinaphone Mua sim
15 0795.26.10.91   1,100,000 40 Mobifone Mua sim
16 0869.02.03.91   1,800,000 38 Viettel Mua sim
17 0793.21.02.91   1,100,000 34 Mobifone Mua sim
18 0795.25.06.91   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
19 0869.05.07.91   1,800,000 45 Viettel Mua sim
20 0795.25.05.91   1,100,000 43 Mobifone Mua sim
21 0869.15.07.91   1,500,000 46 Viettel Mua sim
22 083779.1991   4,450,000 54 Vinaphone Mua sim
23 0869.13.03.91   1,500,000 40 Viettel Mua sim
24 0793.21.03.91   1,100,000 35 Mobifone Mua sim
25 0795.27.01.91   1,100,000 41 Mobifone Mua sim
26 0795.26.11.91   1,100,000 41 Mobifone Mua sim
27 0869.15.04.91   1,800,000 43 Viettel Mua sim
28 0778.39.1991   4,550,000 54 Mobifone Mua sim
29 0869.04.02.91   1,800,000 39 Viettel Mua sim
30 0795.26.06.91   1,100,000 45 Mobifone Mua sim
31 0795.26.12.91   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
32 0795.26.04.91   1,100,000 43 Mobifone Mua sim
33 0793.21.07.91   1,100,000 39 Mobifone Mua sim
34 0795.27.12.91   1,100,000 43 Mobifone Mua sim
35 0793.29.03.91   1,100,000 43 Mobifone Mua sim
36 0389.66.1991   7,000,000 52 Viettel Mua sim
37 0869.15.02.91   1,500,000 41 Viettel Mua sim
38 0866.21.11.91   2,650,000 35 Viettel Mua sim
39 0869.15.01.91   1,400,000 40 Viettel Mua sim
40 0869.18.09.91   1,500,000 51 Viettel Mua sim
41 0869.13.02.91   1,500,000 39 Viettel Mua sim
42 0795.28.06.91   1,100,000 47 Mobifone Mua sim
43 0793.22.06.91   1,100,000 39 Mobifone Mua sim
44 0917.09.05.91   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
45 0918.26.08.91   1,550,000 44 Vinaphone Mua sim
46 0786.01.1991   1,850,000 42 Mobifone Mua sim
47 0707.82.1991   2,600,000 44 Mobifone Mua sim
48 0938.17.02.91   1,275,000 40 Mobifone Mua sim
49 0962.04.12.91   1,650,000 34 Viettel Mua sim
50 0888.15.03.91   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim