Sim Năm Sinh 1990

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 09.1996.1990 28.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0707.32.1990 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0784.34.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0947.09.12.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0587.88.1990 950.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
7 0829.14.1990 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0785.94.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0766.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0786.67.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0888.13.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0888.30.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0368.87.1990 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0963.05.11.90 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 07.9993.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0785.190.190 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0914.30.12.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0963.25.01.90 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0385.73.1990 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0707.87.1990 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0786.57.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0333.07.11.90 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0942.04.06.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0764.190.190 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0845.05.06.90 770.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0397.55.1990 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0707.83.1990 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0888.23.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0333.07.09.90 2.130.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0786.45.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0786.02.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0769.72.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0963.18.04.90 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0762.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 077.5.02.1990 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0888.07.10.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0963.07.03.90 1.680.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0797.59.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0786.28.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0764.29.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0888.26.03.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0917.08.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0584.26.1990 810.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
44 0369.07.05.90 980.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0888.17.03.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0792.71.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0703.25.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0914.28.04.90 1.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0765.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0359.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua