Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1990   6,500,000 5,200,000 35 Mobifone Mua sim
2 0792.22.09.90   2,130,000 1,700,000 40 Mobifone Mua sim
3 0798.18.09.90   1,880,000 1,500,000 51 Mobifone Mua sim
4 038636.1990   5,810,000 4,650,000 45 Viettel Mua sim
5 084.777.1990   9,380,000 7,500,000 52 Vinaphone Mua sim
6 083.555.1990   12,800,000 11,550,000 45 Vinaphone Mua sim
7 0795.26.09.90   1,380,000 1,100,000 47 Mobifone Mua sim
8 0793.23.11.90   1,380,000 1,100,000 35 Mobifone Mua sim
9 0981.80.1990   8,750,000 7,000,000 45 Viettel Mua sim
10 0793.20.06.90   1,380,000 1,100,000 36 Mobifone Mua sim
11 0795.27.11.90   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
12 0778.39.1990   4,310,000 3,450,000 53 Mobifone Mua sim
13 0793.21.04.90   1,380,000 1,100,000 35 Mobifone Mua sim
14 0793.21.11.90   1,380,000 1,100,000 33 Mobifone Mua sim
15 0793.30.06.90   1,380,000 1,100,000 37 Mobifone Mua sim
16 0793.23.10.90   1,380,000 1,100,000 34 Mobifone Mua sim
17 081.222.1990   12,800,000 11,550,000 34 Vinaphone Mua sim
18 0869.14.08.90   1,880,000 1,500,000 45 Viettel Mua sim
19 0795.28.11.90   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
20 0869.02.05.90   2,250,000 1,800,000 39 Viettel Mua sim
21 0793.25.11.90   1,380,000 1,100,000 37 Mobifone Mua sim
22 0869.03.03.90   3,310,000 2,650,000 38 Viettel Mua sim
23 0869.04.02.90   2,250,000 1,800,000 38 Viettel Mua sim
24 0869.04.07.90   1,880,000 1,500,000 43 Viettel Mua sim
25 0793.24.08.90   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
26 0795.26.06.90   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
27 0795.26.11.90   1,380,000 1,100,000 40 Mobifone Mua sim
28 0795.26.01.90   1,380,000 1,100,000 39 Mobifone Mua sim
29 0869.01.05.90   2,250,000 1,800,000 38 Viettel Mua sim
30 0899.79.1990   7,500,000 6,000,000 61 Mobifone Mua sim
31 0368.22.1990   5,810,000 4,650,000 40 Viettel Mua sim
32 0795.27.05.90   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
33 0869.15.02.90   1,880,000 1,500,000 40 Viettel Mua sim
34 0793.22.06.90   1,380,000 1,100,000 38 Mobifone Mua sim
35 0793.22.01.90   1,380,000 1,100,000 33 Mobifone Mua sim
36 0793.20.08.90   1,380,000 1,100,000 38 Mobifone Mua sim
37 0399.22.1990   7,500,000 6,000,000 44 Viettel Mua sim
38 0886.56.1990   5,810,000 4,650,000 52 Vinaphone Mua sim
39 083779.1990   5,190,000 4,150,000 53 Vinaphone Mua sim
40 085886.1990   5,560,000 4,450,000 54 Vinaphone Mua sim
41 0339.86.1990   7,500,000 6,000,000 48 Viettel Mua sim
42 0793.21.01.90   1,380,000 1,100,000 32 Mobifone Mua sim
43 083939.1990   11,300,000 9,000,000 51 Vinaphone Mua sim
44 0793.22.10.90   1,380,000 1,100,000 33 Mobifone Mua sim
45 0869.14.07.90   1,880,000 1,500,000 44 Viettel Mua sim
46 0869.01.04.90   2,250,000 1,800,000 37 Viettel Mua sim
47 079686.1990   8,750,000 7,000,000 55 Mobifone Mua sim
48 0793.21.02.90   1,380,000 1,100,000 33 Mobifone Mua sim
49 0793.24.02.90   1,380,000 1,100,000 36 Mobifone Mua sim
50 0869.11.03.90   1,880,000 1,500,000 37 Viettel Mua sim