Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.14.0990   720,000 48 Mobifone Mua sim
2 0931.89.1990   5,400,000 49 Mobifone Mua sim
3 0898.13.0990   860,000 47 Mobifone Mua sim
4 0898.31.0990   1,273,000 47 Mobifone Mua sim
5 0898.40.1990   930,000 48 Mobifone Mua sim
6 0869.15.07.90   1,800,000 45 Viettel Mua sim
7 0886.73.1990   4,650,000 51 Vinaphone Mua sim
8 0939.66.1990   10,000,000 52 Mobifone Mua sim
9 0795.26.06.90   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
10 079686.1990   7,000,000 55 Mobifone Mua sim
11 0795.27.05.90   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
12 0795.26.11.90   1,100,000 40 Mobifone Mua sim
13 0793.25.11.90   1,100,000 37 Mobifone Mua sim
14 0869.15.02.90   1,500,000 40 Viettel Mua sim
15 0793.21.02.90   1,100,000 33 Mobifone Mua sim
16 0399.22.1990   6,000,000 44 Viettel Mua sim
17 0793.22.01.90   1,100,000 33 Mobifone Mua sim
18 0793.23.10.90   1,100,000 34 Mobifone Mua sim
19 038636.1990   4,650,000 45 Viettel Mua sim
20 0793.22.10.90   1,100,000 33 Mobifone Mua sim
21 0795.26.01.90   1,100,000 39 Mobifone Mua sim
22 0795.27.11.90   1,100,000 41 Mobifone Mua sim
23 0869.01.05.90   1,800,000 38 Viettel Mua sim
24 0368.22.1990   4,650,000 40 Viettel Mua sim
25 0869.03.03.90   2,650,000 38 Viettel Mua sim
26 0793.30.06.90   1,100,000 37 Mobifone Mua sim
27 083939.1990   9,000,000 51 Vinaphone Mua sim
28 0886.14.1990   3,650,000 46 Vinaphone Mua sim
29 0793.23.11.90   1,100,000 35 Mobifone Mua sim
30 0869.14.07.90   1,500,000 44 Viettel Mua sim
31 0793.20.06.90   1,100,000 36 Mobifone Mua sim
32 0795.26.10.90   1,100,000 39 Mobifone Mua sim
33 0869.01.04.90   1,800,000 37 Viettel Mua sim
34 0793.24.02.90   1,100,000 36 Mobifone Mua sim
35 0869.14.08.90   1,500,000 45 Viettel Mua sim
36 0899.79.1990   6,000,000 61 Mobifone Mua sim
37 0793.21.11.90   1,100,000 33 Mobifone Mua sim
38 0795.28.11.90   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
39 0339.86.1990   6,000,000 48 Viettel Mua sim
40 0795.28.05.90   1,100,000 45 Mobifone Mua sim
41 0778.39.1990   3,450,000 53 Mobifone Mua sim
42 083779.1990   4,150,000 53 Vinaphone Mua sim
43 0869.11.03.90   1,500,000 37 Viettel Mua sim
44 0869.02.05.90   1,800,000 39 Viettel Mua sim
45 0793.21.01.90   1,100,000 32 Mobifone Mua sim
46 0793.21.04.90   1,100,000 35 Mobifone Mua sim
47 0886.56.1990   4,650,000 52 Vinaphone Mua sim
48 0793.24.08.90   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
49 0869.04.07.90   1,500,000 43 Viettel Mua sim
50 085886.1990   4,450,000 54 Vinaphone Mua sim