Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1990   6,500,000 5,200,000 35 Mobifone Mua sim
2 0792.22.09.90   2,130,000 1,700,000 40 Mobifone Mua sim
3 0798.18.09.90   1,880,000 1,500,000 51 Mobifone Mua sim
4 0938.28.0990   1,810,000 1,450,000 48 Mobifone Mua sim
5 0898.13.0990   1,000,000 800,000 47 Mobifone Mua sim
6 0898.49.1990   1,500,000 1,200,000 57 Mobifone Mua sim
7 0903.31.0990   1,940,000 1,550,000 34 Mobifone Mua sim
8 0898.47.1990   1,440,000 1,150,000 55 Mobifone Mua sim
9 0938.22.0990   3,000,000 2,400,000 42 Mobifone Mua sim
10 0898.14.0990   1,000,000 800,000 48 Mobifone Mua sim
11 0898.30.0990   1,000,000 800,000 46 Mobifone Mua sim
12 0931.14.0990   1,250,000 1,000,000 36 Mobifone Mua sim
13 0898.31.0990   1,000,000 800,000 47 Mobifone Mua sim
14 0898.40.1990   1,440,000 1,150,000 48 Mobifone Mua sim
15 0931.89.1990   6,750,000 5,400,000 49 Mobifone Mua sim
16 0795.26.06.90   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
17 083779.1990   5,190,000 4,150,000 53 Vinaphone Mua sim
18 0868.54.1990   4,060,000 3,250,000 50 Viettel Mua sim
19 0793.22.10.90   1,380,000 1,100,000 33 Mobifone Mua sim
20 0795.26.01.90   1,380,000 1,100,000 39 Mobifone Mua sim
21 0793.24.08.90   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
22 0886.73.1990   5,810,000 4,650,000 51 Vinaphone Mua sim
23 0869.15.07.90   2,250,000 1,800,000 45 Viettel Mua sim
24 0368.22.1990   5,810,000 4,650,000 40 Viettel Mua sim
25 0793.30.06.90   1,380,000 1,100,000 37 Mobifone Mua sim
26 0793.21.02.90   1,380,000 1,100,000 33 Mobifone Mua sim
27 0795.28.11.90   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
28 0793.21.01.90   1,380,000 1,100,000 32 Mobifone Mua sim
29 0339.86.1990   7,500,000 6,000,000 48 Viettel Mua sim
30 0793.20.08.90   1,380,000 1,100,000 38 Mobifone Mua sim
31 079686.1990   8,750,000 7,000,000 55 Mobifone Mua sim
32 0795.27.11.90   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
33 0793.23.10.90   1,380,000 1,100,000 34 Mobifone Mua sim
34 0793.23.11.90   1,380,000 1,100,000 35 Mobifone Mua sim
35 084.777.1990   9,380,000 7,500,000 52 Vinaphone Mua sim
36 0981.80.1990   8,750,000 7,000,000 45 Viettel Mua sim
37 0795.26.11.90   1,380,000 1,100,000 40 Mobifone Mua sim
38 0793.22.01.90   1,380,000 1,100,000 33 Mobifone Mua sim
39 084.666.1990   9,380,000 7,500,000 49 Vinaphone Mua sim
40 0869.01.04.90   2,250,000 1,800,000 37 Viettel Mua sim
41 0795.28.05.90   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
42 0869.01.05.90   2,250,000 1,800,000 38 Viettel Mua sim
43 0795.26.10.90   1,380,000 1,100,000 39 Mobifone Mua sim
44 0869.04.07.90   1,880,000 1,500,000 43 Viettel Mua sim
45 083.555.1990   12,800,000 11,550,000 45 Vinaphone Mua sim
46 0793.20.06.90   1,380,000 1,100,000 36 Mobifone Mua sim
47 038636.1990   5,810,000 4,650,000 45 Viettel Mua sim
48 0939.66.1990   12,500,000 10,000,000 52 Mobifone Mua sim
49 0795.26.09.90   1,380,000 1,100,000 47 Mobifone Mua sim
50 0793.21.11.90   1,380,000 1,100,000 33 Mobifone Mua sim