Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0786.79.1989 2.460.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0797.64.1989 1.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0705.81.1989 1.175.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0783.30.1989 1.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0706.50.1989 2.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 078.969.1989 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0788.43.1989 1.330.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0706.75.1989 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0793.73.1989 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0787.92.1989 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0785.17.1989 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0792.14.1989 840.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0796.03.1989 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0933.841989 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0793.87.1989 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0898.57.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0769.2.4.1989 987.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0784.97.1989 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0786.61.1989 3.710.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0793.34.1989 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0786.34.1989 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0795.31.1989 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0799.82.1989 3.420.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0762.65.1989 1.610.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 079.345.1989 4.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0787.82.1989 2.570.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0705.8.2.1989 2.470.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0706.32.1989 3.420.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0793.48.1989 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0784.42.1989 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0797.76.1989 1.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0797.82.1989 1.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0762.40.1989 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0792.62.1989 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0705.59.1989 1.330.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0784.96.1989 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0787.57.1989 1.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0797.711989 2.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0783.56.1989 3.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0763.46.1989 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0772.37.1989 4.390.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0785.25.1989 3.790.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0787.30.1989 1.325.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0784.21.1989 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0908.54.1989 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0776.29.1989 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0769.19.1989 5.980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0787.74.1989 1.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0779.87.1989 2.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0778.32.1989 1.325.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua