Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0786.42.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0773.75.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0775.96.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0796.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0707.35.1989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0769.61.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0786.67.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0786.28.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0762.21.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0796.28.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0829.14.1989 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0776.64.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0797.47.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0764.23.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0766.151.989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0703.25.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0785.94.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 07.9993.1989 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0769.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0765.84.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 083.523.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0823.98.1989 1.925.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0825.93.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0837.38.1989 2.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 081782.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0828.98.1989 6.650.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0828.09.19.89 4.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 083338.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 083.555.1989 6.080.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 081.737.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 081778.1989 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 082.557.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0858.58.1989 4.360.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0833.55.1989 4.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0819.49.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0825.48.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 082559.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 08.5678.1989 12.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 082.818.1989 4.480.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 081776.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0855.33.1989 1.840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0828.96.1989 1.480.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 082.246.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0819.78.1989 3.020.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 083.323.1989 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 081775.1989 1.950.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0828.93.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0825.49.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0857.66.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua