Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0769.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0797.47.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0764.23.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0785.94.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0765.84.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0766.151.989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0707.35.1989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0775.96.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0796.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0397.51.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0769.61.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0703.25.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0786.42.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0796.28.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0762.21.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0365.46.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0773.75.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0786.67.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0786.28.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0776.64.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 07.9993.1989 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0385.73.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 038.64.4.1989 1.480.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0785.87.1989 2.030.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0794.45.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0785.72.1989 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0784.98.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0784.16.1989 1.710.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0784.72.1989 1.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0784.28.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0793.41.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0937.42.1989 3.950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0899.76.1989 4.010.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0792.20.1989 1.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0792.30.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0797.21.1989 1.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0784.07.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0792.43.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0783.24.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0785.08.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0784.78.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0792.74.1989 1.710.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0785.69.1989 2.010.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0896.7.1.1989 2.370.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0896.7.2.1989 2.350.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0896.7.3.1989 2.360.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0896.70.1989 1.175.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0896.7.4.1989 1.790.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0899.03.1989 2.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua