Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0786.42.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0773.75.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0775.96.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0796.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0587.68.1989 1.680.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
7 0707.35.1989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0769.61.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0786.67.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0786.28.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0762.21.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0796.28.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0776.64.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0797.47.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0764.23.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0766.151.989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0703.25.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0785.94.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 07.9993.1989 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0587.88.1989 950.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
21 0769.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0765.84.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0899.76.1989 4.010.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0792.43.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0792.20.1989 1.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0784.16.1989 1.710.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0784.28.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0785.08.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0785.72.1989 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0784.98.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0785.87.1989 2.030.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0785.69.1989 2.010.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0793.41.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0792.74.1989 1.710.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0784.72.1989 1.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0783.24.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0937.42.1989 3.950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0797.21.1989 1.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0784.78.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0784.07.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0794.45.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0792.30.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0899.03.1989 2.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0896.7.1.1989 2.370.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0896.70.1989 1.175.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0896.7.2.1989 2.350.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0896.7.3.1989 2.360.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0896.7.4.1989 1.790.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0907.6.2.1989 4.880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0907.9.3.1989 6.360.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua