Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0703.25.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0765.84.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0762.21.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0775.96.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0786.280.789 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0796.28.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0776.64.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0703.080.789 3.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0797.47.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0764.23.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0766.151.989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0786.03.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0769.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0786.28.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0796.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0707.35.1989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0769.61.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0785.94.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 07.9993.1989 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0786.67.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0773.75.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0786.42.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0785.08.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0784.28.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0792.30.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0785.87.1989 2.030.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0937.13.02.89 1.325.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0937.220.889 1.325.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0786.150.789 1.437.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0792.43.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0931.21.05.89 1.325.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 09.09.09.09.89 785.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0792.100.789 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0797.160.789 1.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0784.72.1989 1.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0785.69.1989 2.010.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0784.07.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0797.180.789 1.475.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0909.23.10.89 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0784.98.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0792.20.1989 1.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0798.280.789 1.730.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 090.1100.589 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0783.24.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0937.26.04.89 1.325.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0792.74.1989 1.710.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0794.45.1989 1.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0797.130.789 1.710.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0797.21.1989 1.730.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua