Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0993.94.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
2 0592.97.1989 504.400.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
3 0993.71.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
4 0993.60.1989 3.790.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
5 0993.02.11.89 844.400.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
6 0995.30.11.89 1.210.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
7 0993.75.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
8 059.205.1989 1.100.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
9 0995.01.03.89 875.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
10 099.334.1989 9.100.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
11 0592.98.1989 504.400.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
12 0995.03.05.89 846.100.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
13 09.9449.1989 13.000.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
14 0993.85.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
15 0995.20.06.89 880.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
16 0993.190.789 3.490.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
17 099.308.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
18 0993.180.789 3.490.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
19 0995.33.1989 10.400.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
20 0993.160.789 3.490.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
21 0993.19.01.89 844.400.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
22 0996.87.1989 1.100.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
23 099.321.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
24 0996.13.06.89 1.040.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
25 0993.41.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
26 099.456.1989 26.000.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
27 099.304.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
28 0994.21.08.89 845.250.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
29 099.343.1989 9.100.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
30 0996.13.01.89 1.040.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
31 0592.02.07.89 503.550.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua