Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0993.41.1989 6.450.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
2 0993.160.789 3.140.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
3 0993.71.1989 6.450.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
4 059.29.8.1989 4.580.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
5 09.9449.1989 13.000.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
6 0994.210.889 762.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
7 0996.87.1989 959.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
8 0995.01.03.89 734.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
9 099.334.1989 9.050.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
10 0996.13.01.89 930.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
11 0995.03.05.89 762.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
12 0993.94.1989 6.450.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
13 0993.19.01.89 860.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
14 099.456.1989 26.000.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
15 099.321.1989 6.450.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
16 0993.60.1989 3.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
17 059.205.1989 1.100.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
18 0996.13.06.89 930.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
19 0995.33.1989 10.400.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
20 0993.180.789 3.140.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
21 0995.30.11.89 1.130.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
22 099.343.1989 9.050.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
23 0995.20.06.89 734.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
24 0993.02.11.89 860.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
25 099.304.1989 6.450.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
26 0993.75.1989 6.450.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
27 0993.190.789 3.140.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
28 059.29.7.1989 4.580.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
29 0592.020.789 3.230.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
30 0993.85.1989 6.450.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
31 099.308.1989 6.450.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua